Toán 9 đồng dư

Phan Minh Khoi

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng sáu 2018
8
1
6
23
Phú Yên
THCS Tran Kiet

baogiang0304

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2016
929
1,004
136
20
Hà Nội
THPT Yên Hòa
giả sử mọi số hạng trên bảng trừ 1 đều có dạng 3k+2
với x=1;y=5=>z=1+5+1.5=11=3.3+2=3k+2(với k=2)
với x=[tex]3k_{1}+2;y=3k_{2}+2[/tex]=>[tex]z=3k_{1}+2+3k_{2}+2+(3k_{1}+2).(3k_{2}+2)=3k_{1}+3k_{2}+9k_{1}.k_{1}+12k_{1}+12k_{2}+6+2=3k_{3}+2[/tex]
vậy mọi số hạng trên bảng trừ 1 đều có dạng 3k +2
 
Top Bottom