Toán 10 đồng biến hay nghịch biến

Tiến Phùng

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
27 Tháng mười 2018
3,742
3,705
561
Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Có nhiều lắm, ví dụ 2 hàm trong 2 trường hợp thì ta có: [tex]y=(x-\frac{3}{2})^2+\frac{9}{4}[/tex] hoặc [TEX]y=-(x-\frac{3}{2})^2+\frac{9}{4}[/TEX] vậy nhé
TH đầu có min = 9/4 , TH2 thì max = 9/4
 
Top Bottom