Địa 11 Đồng bằng phù sa, diện tích tương đối lớn của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở đâu?

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,888
7,419
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
các đồng bằng phù sadiện tích tương đối lớn của Hoa Kì phân bố tập trung chủ yếu ở đâu ?:confused:
Địa hình: Phía Bắc và phía Tây là địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ rộng. Phía Nam là đồng bằng phù sa.
 
Top Bottom