English THCS Đọc hiểu

Hồ Bảo Trâm

Học sinh
Thành viên
15 Tháng chín 2018
171
57
36
18
Hà Tĩnh
THCS Bồng Lĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the best answer from a,b,c or d for each blank to complete the passage.
Every year, the Vietnamese people celebrate their traditional holidays-Tet-on (1)...................... of the lunar new year. Tet in Viet Nam has (2) ................ own significance. Tet is a good occasion for those (3)....................... live far from their family to return home to meet (4) ............ and enjoy Tet together. On the Eve of the New Year after offering presents to God and setting off fire crackers to (5).................... the new year, the family sits around a table to have a talk. (6)..................., the children will say to their parents the wrong things they did in the old year and they promise to correct their mistakes and try to be ..................... during the new year. Then they (8).......................... their grandparents, parents, brothers and sisters a happy new year. By this way, they are given much money as the present for the new year. (9)............................, everyone in the family has the opportunity to review memories, think of the late relatives and discuss what they will be (10)................. in the new year.
1.
A. the first day
B. the second day
C. first day
D. second day
2.
A. it
B. it's
C. its'
D. its
3.
A. whom
B. whose
C. who
D. to whom
4.
A. each other
B. together
C. another
D. one another
5.
A. greet
B. welcome
C. receive
D. take
6.
A. At present
B. At this moment
C. By the time
D. At right itme
7.
A.good
B. better
C. best
D. wonderful
8.
A. want
B. like
C.wish
D. pray
9.
A. Besides
B. Although
C. Because
D. Despite
10.
A. got
B. made
C. worked
D. done
( Nhờ mọi người làm và giải thích cho mình vs nhé !!! )
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Choose the best answer from a,b,c or d for each blank to complete the passage.
Every year, the Vietnamese people celebrate their traditional holidays-Tet-on (1)...................... of the lunar new year. Tet in Viet Nam has (2) ................ own significance. Tet is a good occasion for those (3)....................... live far from their family to return home to meet (4) ............ and enjoy Tet together. On the Eve of the New Year after offering presents to God and setting off fire crackers to (5).................... the new year, the family sits around a table to have a talk. (6)..................., the children will say to their parents the wrong things they did in the old year and they promise to correct their mistakes and try to be ..................... during the new year. Then they (8).......................... their grandparents, parents, brothers and sisters a happy new year. By this way, they are given much money as the present for the new year. (9)............................, everyone in the family has the opportunity to review memories, think of the late relatives and discuss what they will be (10)................. in the new year.
1.
A. the first day
B. the second day
C. first day
D. second day
The + Số thứ tự
Phong tục ngày Tết là tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới
2.
A. it
B. it's
C. its'
D. its
Its là một đại từ sở hữu, đi kèm với nó là một danh từ.
3.
A. whom
B. whose
C. who
D. to whom
Who + Verb
4.
A. each other
B. together
C. another
D. one another
“one another” dành cho nhóm 3 người trở lên
“each other” dành cho nhóm chỉ có 2 người
5.
A. greet
B. welcome
C. receive
D. take
Welcome the new year: chào mừng năm mới
6.
A. At present
B. At this moment
C. By the time
D. At right time
at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này=> Chia Tương lai
7.
A. good
B. better
C. best
D. wonderful
Tạm dịch: ...... sẽ trở nên tốt hơn trong năm mới này
8.
A. want
B. like
C. wish
D. pray
Sử dụng “Wish” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.
9.
A. Besides: bên cạnh đó
B. Although
C. Because
D. Despite
10. (Mk cũng ko biết phải giải thích chỗ này sao nữa...)
A. got
B. made
C. worked
D. done
 
Top Bottom