English THCS Đọc điền

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
166
19
Nghệ An
GioMuaThuNamAy1. B
acquire a taste for: bắt đàu ưa thích
2. C
archaic = ancient
3. D
intake: lượng thức ắn, nước uống,.. mà bạn ăn, uống,,
4.B
Game/quarry: động vật hoang dã săn để lấy thịt hoặc trong săn bắt vì giải trí
5. C
not bear much resemblance to sth: không giống thứ gì đó
6. C
fall back on sth: lấy cái gì làm cớ
7.B
cease to so sth: dừng việc gì lại, loại bỏ
8. D
Abstention (from sth): kiêng
9. A
take precautions to so sth: phòng ngừa để làm gì
10. B
derive from: đến từ
Chúc em học tốt<333
 

GioMuaThuNamAy

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng bảy 2022
12
6
6
16
Thanh Hóa
1. B
acquire a taste for: bắt đàu ưa thích
2. C
archaic = ancient
3. D
intake: lượng thức ắn, nước uống,.. mà bạn ăn, uống,,
4.B
Game/quarry: động vật hoang dã săn để lấy thịt hoặc trong săn bắt vì giải trí
5. C
not bear much resemblance to sth: không giống thứ gì đó
6. C
fall back on sth: lấy cái gì làm cớ
7.B
cease to so sth: dừng việc gì lại, loại bỏ
8. D
Abstention (from sth): kiêng
9. A
take precautions to so sth: phòng ngừa để làm gì
10. B
derive from: đến từ
Chúc em học tốt<333
Tannie0903dạ e cảm ơn ạ
 
Top Bottom