English THCS Đọc điền/Đọc hiểu

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,174
166
19
Nghệ An
minh123@39.A=> hadn't told
Mong muốn trái với quá khứ : wish +QKHT
40.A=>didn't
Mong muốn trái với thực thế:QKĐ
41.C
go on holiday: đi nghỉ lễ
42.D
43.A
simming pool: hồ bơi
44.B
go fishing: đi câu cá
45.C
46.A
47.D
48.C
49.B
50.C
51.D
52.C
53.A
54.D
55.C
56.D
57.D
Bạn tham khảo thêm về phần đọc hiểu ở đây nhé:
Reading made easy
 
Top Bottom