đố hóc mời các bạn xơi đia + toan

P

pptthocgiang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giả sử số tiền cua ôg BIN GATE năm 2009-2010 mà đem chia đều cho những người nghèo trên khắp thế giới thì
A: xoá sổ người nghèo khắp tg năm 2009
B:xoá sổ 50 0/o số người nghèo trên tg 2009
C:''''''''''''''20 o\o ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
D: ''''''''''''10 o\o'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
biết năm 2009 dân số tg = 6,777 tỉ người
có 14,7 o\o người nghèo
đươc coi là người nghèo nếu thu nhập <1,35 usd\ngay
nhào jô thư sưc cac bạn ơi
 
A

astrasheld

Chậc,để coi nào
Số tiền của Bill gate là 48 tỉ trong năm 2009-2010 và trong số đó thì có 46 tỉ dc Bill Gate ủng hộ trong quỹ từ thiện mang tên ông
Bây giwgiwof thì lấy máy tính ra bấm thử
Đầu tiên số dân nghèo là:6,777:100x14,7=996219000 người
Tiếp tục bấm máy tính chia ra alf ok:Toàn bộ dân số thoát nghèo
 
A

astrasheld

Đương nhiên alf phải đúng rồi,pro mà
này thfi 50 kí tự...................................................
 
Top Bottom