Tin học Đồ họa 3D với Graph c++

Thảo luận trong 'Dòng họ c , c++ , c#' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 17 Tháng mười 2019.

Lượt xem: 61

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Một đoạn code khá hay mà mình xem mấy anh nước ngoài viết....chả hiểu gì nhưng cứ viết ra thì nó được thế này (Người ta đẹp hơn nữa, mình dùng thư viện Graph nên hơi hãm một tí) upload_2019-10-17_23-34-48.png .
  Và đây là code tham khảo. Code này chỉ có giá trị tham khảo đồ họa 3D, không có ý nghĩa gì về Game nha. Và nhớ cài thư viện winbgim.h trước khi copy code :D
  Mã:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<winbgim.h>
  #include<vector>
  #include <windows.h>
  
  using namespace std;
  
  int bkc = 3; //cyan
  int height = 500;
  int width = 500;
  int roadW = 2000;
  int seg = 400;
  float camD = 0.84;
  struct Line
  {
    int x,y,z;
    int X,Y,W;
    float scale, curve;
    Line(){curve = x = y = z = 0;}
    void project(int camX, int camY, int camZ)
    {
      scale = camD/(z - camZ);
      X = (1 + scale*(x-camX))*width/2;
      Y = (1 - scale*(y-camY))*height/2;
      W = scale*roadW*width/2;
    }
  };
  
  void Clear(int y1,int y2)
  {
    setfillstyle(1,bkc);
    bar(0,y1,width,y2);
  }
  
  void DrawQuad(int c,int x1,int y1,int w1,int x2,int y2,int w2)
  {
    if (y1 > height+100) return;
    int arr[] = {x1-w1,y1,x1+w1,y1,x2+w2,y2,x2-w2,y2};
    setfillstyle(1,c);
    setcolor(c);
    fillpoly(4,arr);
  }
  int main()
  {
    initwindow(width,height);
    setbkcolor(bkc);cleardevice();
    setcolor(4);
    settextstyle(0,0,3);
    outtextxy(50,100,"3D RACING GAME");
    bool esc = false;
    bool kp = false;
    std::vector<Line> lines;
    for(int i = 0;i < 2000; i++)
    {
      Line line;
      line.z = i*seg;
      if ((i > 100 && i < 300) || (i > 600 && i < 800)) line.curve = 2;
      if (i > 300) line.y = sin((i-300)/30.0)*1500;
      lines.push_back(line);
    }
    int N = lines.size();
    int pos = 300;
    int PlayerX = 0;
    while (!esc)
    {
    delay(20);
    kp = false;
    if( GetAsyncKeyState( VK_UP ) & 0x8000 ) {pos += 200;kp = true;}
    if( GetAsyncKeyState( VK_DOWN ) & 0x8000 ) {pos -= 200;kp = true;}
    if( GetAsyncKeyState( VK_RIGHT ) & 0x8000 ) {PlayerX += 200;kp = true;}
    if( GetAsyncKeyState( VK_LEFT ) & 0x8000 ) {PlayerX -= 200;kp = true;}
    
    int startPos = pos/seg;
    int camH = 1500 + lines[startPos].y;
    int x = 0, dx = 0;
    int maxy = height;
    if (kp)
    {
      for(int n = startPos;n < startPos+75;n++)
      {
        Line &l = lines[n%N];
        l.project(PlayerX-x,camH,pos);
        x += dx;
        dx += l.curve;
        if (l.Y >= maxy + 1638 + height) continue;
        maxy = l.Y + 1638;
      
        Line p = lines[(n-1)%N];
        int grass = 10;
        int road = 8;
        int rumble = 4 + (n%2)*11;
        DrawQuad(grass,0,p.Y,p.X-p.W*1.2,0,l.Y,l.X-l.W*1.2);
        DrawQuad(grass,width,p.Y,width-p.X-p.W*1.2,width,l.Y,width-l.X-l.W*1.2);
        DrawQuad(rumble,p.X-p.W*1.1,p.Y,p.W*0.1,l.X-l.W*1.1,l.Y,l.W*0.1);
        DrawQuad(rumble,p.X+p.W*1.1,p.Y,p.W*0.1,l.X+l.W*1.1,l.Y,l.W*0.1);
        DrawQuad(road,p.X,p.Y,p.W,l.X,l.Y,l.W);
        if (n == startPos + 74) Clear(lines[n%N].Y,lines[n%N].Y-50);
      }
    }
  }
    closegraph();
    return 0;
  }
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->