Hóa Độ điện li anpha

saiki

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tám 2018
26
4
21
20
Bắc Giang
thpt thái thuận
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giải chi tiết giúp mình bài này với. cảm ơn mọi người
Hòa tan 0,1 mol NH3 vào nước được 1 lít dung dịch A. Độ điện li của NH3 là 1,33%
1. Tính pH của dung dịch A
2. Hòa tan 0,09 mol HCl vào 1lít dung dịch A. Tính pH của dung dịch thu được
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
giải chi tiết giúp mình bài này với. cảm ơn mọi người
Hòa tan 0,1 mol NH3 vào nước được 1 lít dung dịch A. Độ điện li của NH3 là 1,33%
1. Tính pH của dung dịch A
2. Hòa tan 0,09 mol HCl vào 1lít dung dịch A. Tính pH của dung dịch thu được
C NH3= 0.1 M
Cân bằng quyết định pH
NH3+ H2O<==> NH4+ + HO-
Độ điện ly: [NH4+] : CNH3 = 1.33%
=> Tính ra nồng độ NH4+. Nồng độ oh bằng nh4
Từ đó tính được pH.
2.
Thành phần giới hạn là NH4+: 0.09M
NH3: 0.01 M
Từ câu a suy ra pka của NH4+
Phân ly chủ yếu là NH4+ <==> NH3+ H+
ta có [tex]K_{a}=\frac{h.[NH3]}{[NH4+]}=\frac{h(0,01+h}{0,09-h}[/tex]
Từ đó tính được h và pH
 
Top Bottom