Vật lí 10 định luật newton 2

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
592
1
509
126
Hà Nội
[imath]\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_c}=m.\overrightarrow{a}[/imath] là định luật 2 Newton thôi em, độ lớn vecto gia tốc sẽ tỉ lệ thuận với độ lớn của vecto lực tác dụng lên vật
Và [imath]P=mg[/imath] là trọng lượng của vật
[imath]m(g-a)=F_c[/imath] là biến đổi toán học thôi e

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Kiến thức cơ bản Vật lí 10
 
Top Bottom