Vật lí 10 định luật 2 newton

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
thuhuyenefCâu 53:
Theo định luật II Niuton ta tìm được gia tốc [imath]a[/imath] của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng là:
[imath]a = \dfrac{P.cos \alpha}{m} - \dfrac{F_{ms}}{m}[/imath]
Với [imath]F_{ms} = \mu . P. sin \alpha[/imath]
[imath]\Rightarrow a = g. cos \alpha - \mu . g. sin \alpha[/imath] (1)
Ta có: thời gian vật trượt là [imath]t[/imath], viết được phương trình chuyển động chậm dần đều tìm được quãng đường vật đi là:
[imath]S = \dfrac{1}{2}.a.t^2[/imath] hay: [imath]L = \dfrac{1}{2}.a.t^2[/imath]
Từ đây tìm được [imath]a[/imath]
Thay vào (1) tìm được hệ số [imath]\mu[/imath]

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm tại Kiến thức Vật Lí cơ bản 10
 

thuhuyenef

Học sinh
Thành viên
14 Tháng năm 2022
133
82
36
23
Hà Nội
Câu 53:
Theo định luật II Niuton ta tìm được gia tốc [imath]a[/imath] của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng là:
[imath]a = \dfrac{P.cos \alpha}{m} - \dfrac{F_{ms}}{m}[/imath]
Với [imath]F_{ms} = \mu . P. sin \alpha[/imath]
[imath]\Rightarrow a = g. cos \alpha - \mu . g. sin \alpha[/imath] (1)
Ta có: thời gian vật trượt là [imath]t[/imath], viết được phương trình chuyển động chậm dần đều tìm được quãng đường vật đi là:
[imath]S = \dfrac{1}{2}.a.t^2[/imath] hay: [imath]L = \dfrac{1}{2}.a.t^2[/imath]
Từ đây tìm được [imath]a[/imath]
Thay vào (1) tìm được hệ số [imath]\mu[/imath]

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm tại Kiến thức Vật Lí cơ bản 10
Tên để làm gìcòn câu 63 ạ :v
 
Top Bottom