Điều muốn biết khi thi cấp 3

  • Thread starter nucuoi_nhungnguoidocthan_810
  • Ngày gửi
  • Replies 62
  • Views 16,121
M

mymi371995

Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1 3 2 / TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2010
THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI­­­­­­­

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo quyết định 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm học 2010-2011, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2010 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THCS toàn quốc, sinh vào các năm 1994, 1995 và 1996. Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009 – 2010.
2. Điều kiện:
· Môn chuyên ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên;
· Hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Khá trở lên vào cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:

* Tiếng Anh: 165
* Tiếng Nga: 30
* Tiếng Pháp: 45
* Tiếng Trung: 70
* Tiếng Đức: 35
* Tiếng Nhật: 35

2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu: Sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên.
III. MÔN THI (4 môn thi viết)
Môn 1: Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt) (120 phút)
Môn 2: Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) (90 phút)
Môn 3: Toán (120 phút)
Môn 4: Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2) (120 phút)
Môn Ngoại ngữ thí sinh có thể thi bằng các thứ tiếng sau:
1. Thi bằng tiếng Anh vào các lớp:
- Chuyên tiếng Anh
- Chuyên tiếng Nga
- Chuyên tiếng Pháp

- Chuyên tiếng Trung
- Chuyên tiếng Đức
- Chuyên tiếng Nhật
2. Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga
3. Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp
4. Thi bằng tiếng Trung vào các lớp chuyên tiếng Trung
5. Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật
IV. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
· Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008 / QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008. Tham khảo trên Website của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.ulis.vnu.edu.vn và Website của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.flss.edu.vn
· Xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức và Nhật (nếu có) sẽ được thông báo và hướng dẫn thủ tục đăng kí vào ngày 05/7/2010 (sau khi hết thời hạn thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học). Thông tin xem trên Website của Trường.
V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi): 200.000 đồng
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự thi gồm:
· Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
· Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
· 2 ảnh 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ);
· Bản photo kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngoại ngữ (nếu có);
· 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
2. Phát hành từ ngày 01/3/2010 tại: Văn phòng Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQG HN.Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ và ngày Chủ Nhật).
3. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 01/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010 tại Phòng Đào tạo (Phòng 105, 106, 107 Nhà A.1). Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ, sáng Thứ Hai, Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật).
4. Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi từ ngày 26/5/2010 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi). Nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, cần báo ngay cho HĐTS theo số điện thoại 04.22 411 405 / 0979 29 29 69 / 0126 200 2000 hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo trước ngày 04/6/2010.
VII. LỊCH THI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
1. Thứ Sáu, ngày 04/6/2010
Chiều: 15 giờ 00, học sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.
2.Thứ Bảy, ngày 05/6/2010
Sáng: 08 giờ 00, thi môn Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt )
Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên
3. Chủ Nhật, ngày 06/6/2010
Sáng: 08 giờ 00, thi môn Toán
Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ chuyên
(Trong 2 ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục cần thiết)
4. Công bố kết quả thi:
Ngày 25/6/2010, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ . Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 01, 02/7/2010.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Báo cáo),
- ĐHQG HN (Báo cáo),
- Sở GD&ĐT các địa phương (TB),
- P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.TCKT (TH),
- Website Trường (TB),
- Lưu: ĐT, HCTH. GS. Nguyễn Hoà
 
M

mymi371995

Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1 3 2 / TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2010
THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI­­­­­­­

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo quyết định 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm học 2010-2011, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2010 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THCS toàn quốc, sinh vào các năm 1994, 1995 và 1996. Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009 – 2010.
2. Điều kiện:
· Môn chuyên ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên;
· Hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Khá trở lên vào cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:

* Tiếng Anh: 165
* Tiếng Nga: 30
* Tiếng Pháp: 45
* Tiếng Trung: 70
* Tiếng Đức: 35
* Tiếng Nhật: 35

2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu: Sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên.
III. MÔN THI (4 môn thi viết)
Môn 1: Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt) (120 phút)
Môn 2: Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) (90 phút)
Môn 3: Toán (120 phút)
Môn 4: Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2) (120 phút)
Môn Ngoại ngữ thí sinh có thể thi bằng các thứ tiếng sau:
1. Thi bằng tiếng Anh vào các lớp:
- Chuyên tiếng Anh
- Chuyên tiếng Nga
- Chuyên tiếng Pháp

- Chuyên tiếng Trung
- Chuyên tiếng Đức
- Chuyên tiếng Nhật
2. Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga
3. Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp
4. Thi bằng tiếng Trung vào các lớp chuyên tiếng Trung
5. Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật
IV. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
· Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008 / QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008. Tham khảo trên Website của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.ulis.vnu.edu.vn và Website của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.flss.edu.vn
· Xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức và Nhật (nếu có) sẽ được thông báo và hướng dẫn thủ tục đăng kí vào ngày 05/7/2010 (sau khi hết thời hạn thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học). Thông tin xem trên Website của Trường.
V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi): 200.000 đồng
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự thi gồm:
· Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
· Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
· 2 ảnh 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ);
· Bản photo kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngoại ngữ (nếu có);
· 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
2. Phát hành từ ngày 01/3/2010 tại: Văn phòng Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQG HN.Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ và ngày Chủ Nhật).
3. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 01/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010 tại Phòng Đào tạo (Phòng 105, 106, 107 Nhà A.1). Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ, sáng Thứ Hai, Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật).
4. Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi từ ngày 26/5/2010 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi). Nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, cần báo ngay cho HĐTS theo số điện thoại 04.22 411 405 / 0979 29 29 69 / 0126 200 2000 hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo trước ngày 04/6/2010.
VII. LỊCH THI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
1. Thứ Sáu, ngày 04/6/2010
Chiều: 15 giờ 00, học sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.
2.Thứ Bảy, ngày 05/6/2010
Sáng: 08 giờ 00, thi môn Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt )
Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên
3. Chủ Nhật, ngày 06/6/2010
Sáng: 08 giờ 00, thi môn Toán
Chiều: 14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ chuyên
(Trong 2 ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục cần thiết)
4. Công bố kết quả thi:
Ngày 25/6/2010, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ . Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 01, 02/7/2010.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Báo cáo),
- ĐHQG HN (Báo cáo),
- Sở GD&ĐT các địa phương (TB),
- P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.TCKT (TH),
- Website Trường (TB),
- Lưu: ĐT, HCTH. GS. Nguyễn Hoà
 
K

kira_l

à nhớ rồi ! :D

Con bạn mình bảo ở Chuyên ngữ bán hồ sơ rồi !

Nó nghĩ sẽ vào chuyên Anh thì h học Anh nó theo Anh luôn chứ ko pải cái khác

Cô mình lại bảo là Chuyên Anh khó . Cô còn bảo nó chỉ nên vào chyên Nga bởi chuyên Nga lấy điểm thấp

hơn các chuyên khác . :D
 
H

harrypotter28028

Anh- Anh Chuyên ngữ khó thật, nhưng nếu ai cũng sợ, đổ xô vào Anh-Nga thì cạnh tranh sẽ cao hơn nên cũng chả khó hơn gì vào Anh-Anh đâu :))
 
H

harrypotter28028

có bạn nào thi vào THPT Chu Văn An Hà Nội ko?
Mà năm nay thi Tiéng anh thật sao?
Chỉ có 4 trường chuyên ở HN thi thêm môn ngoại ngữ hệ 1 thôi : Ams, Chu, Ng~ Huệ và Sơn Tây.
Chắc các bé HN năm sau thi vào lớp 10 dù chuyên hay ko chuyên cũng fải thi Anh cho đồng đều với tp HCM :))
 
K

kunngocdangyeu

hình như là tót nghiệp THPT và thi vào đại học mới phải thi môn Anh quái quỷ đó thui chứ ^-^!!
 
K

kira_l

Chỉ có 4 trường chuyên ở HN thi thêm môn ngoại ngữ hệ 1 thôi : Ams, Chu, Ng~ Huệ và Sơn Tây.
Chắc các bé HN năm sau thi vào lớp 10 dù chuyên hay ko chuyên cũng fải thi Anh cho đồng đều với tp HCM

CHắc vậy :))

thoát năm mình là may :-j

chả hiểu lắm về anh ;))

hình như là tót nghiệp THPT và thi vào đại học mới phải thi môn Anh quái quỷ đó thui chứ ^-^!!

Tốt nghiệp THPT thì ko bao giờ thi môn Anh hay sao mừ ^-^

Đại học chỉ có khối D thôi !
 
M

matlanh69

Ui , nam nay e thi Ams ne , hình như Ams chưa đưa ra chỉ tiêu , đúng ko nhỉ? ???
 
N

nguyenthihuong92

hình như bắt đầu từ năm sau là thi vào cấp 3 phải thi cả 4 môn bắt buộc T, V, A ,Sử đó.Tỉnh mình có dự định vậy ko biết nơi khác thế nào.
 
K

kanye

hihi, ui toàn người có chung mục đích, mik` làm wen nha, mik` ở đà lạt và sang năm mik` sẽ thi zào chuyên văn thăng long.
..nếu thi văn vào thăg long thì yn tum ròi , tà tà xách zép vào cũg đc vì chuyên văn đag trog tìh trạg khan hiếm ..năm mìh thi ở khu vực mìh , có mỗi 4 đứa thi ..kết wà cả 4 đứa đậu + thêm mấy bạn của khu vực đà lạt và các chỗ khác..lèo tèo vài mốg
 
K

kanye

hihi, ui toàn người có chung mục đích, mik` làm wen nha, mik` ở đà lạt và sang năm mik` sẽ thi zào chuyên văn thăng long.
..nếu thi văn vào thăg long thì yn tum ròi , tà tà xách zép vào cũg đc vì chuyên văn đag trog tìh trạg khan hiếm ..năm mìh thi ở khu vực mìh , có mỗi 4 đứa thi ..kết wà cả 4 đứa đậu + thêm mấy bạn của khu vực đà lạt và các chỗ khác..lèo tèo vài mốg
 
K

kira_l

..nếu thi văn vào thăg long thì yn tum ròi , tà tà xách zép vào cũg đc vì chuyên văn đag trog tìh trạg khan hiếm ..năm mìh thi ở khu vực mìh , có mỗi 4 đứa thi ..kết wà cả 4 đứa đậu + thêm mấy bạn của khu vực đà lạt và các chỗ khác..lèo tèo vài mốg

:)) thế cái lớp có bao nhiêu người học hả trời :))

Ui , nam nay e thi Ams ne , hình như Ams chưa đưa ra chỉ tiêu , đúng ko nhỉ? ???

chưa ra ! ^^

hình như bắt đầu từ năm sau là thi vào cấp 3 phải thi cả 4 môn bắt buộc T, V, A ,Sử đó.Tỉnh mình có dự định vậy ko biết nơi khác thế nào.

Chắc chắn ko có Sử ! Yên tâm :D Anh thì có thể !

 
N

nguyenthihuong92

hj hj,,mình cũng học chuyên Văn -Lam Sơn -TH nè....2 năm trước mình thi cũng lo lắm, hỏi hết người này người kia........Cứ cố gắng và tự tin là sẽ thành công thôi mà
@kira_l : hj hj, yên tâm....chị 12 rùi nà em...năm nay thi Sử,địa, hoá, anh nè...Chị thấy anh cũng đâu phải khối, rất thú vị là đằng khác,chỉ cần chăm chỉ là giỏi liền.Mà giờ ko học anh thì sau lên đh vẫn fải học anh đó...trường nào cũng vậy cả mà.Chúc các em thành công nhé!
 
K

kira_l

hj hj,,mình cũng học chuyên Văn -Lam Sơn -TH nè....2 năm trước mình thi cũng lo lắm, hỏi hết người này người kia........Cứ cố gắng và tự tin là sẽ thành công thôi mà
@kira_l : hj hj, yên tâm....chị 12 rùi nà em...năm nay thi Sử,địa, hoá, anh nè...Chị thấy anh cũng đâu phải khối, rất thú vị là đằng khác,chỉ cần chăm chỉ là giỏi liền.Mà giờ ko học anh thì sau lên đh vẫn fải học anh đó...trường nào cũng vậy cả mà.Chúc các em thành công nhé!

à đại học thì có Sử ạ . đấy là đại học chứ có pải cấp 3 đâu chị =.=!

Học ANh vui mà chị ! ^^ chỉ tiếc điểm kt hơi thấp :p

các bạn Fighting ^^ 
N

nguyenthihuong92

@kỉa_l:hj, ý chị là năm sau tỉnh chị định thi hành việc đó, T,V, A,Sử là các môn thi bắt buộc vào cấp 3 thui,chứ thi ĐH thì năm nay thi S,Đ rùi mà....Học nhiều là điểm sẽ cao len mà pé.Chị ham chơi quá nè,giờ chỉ muốn thời gian quay trở lại để học được nhiều hơn đó.Chúc các pé đi đến tận cùng của ước mơ nhé
 
K

kira_l

@kỉa_l:hj, ý chị là năm sau tỉnh chị định thi hành việc đó, T,V, A,Sử là các môn thi bắt buộc vào cấp 3 thui,chứ thi ĐH thì năm nay thi S,Đ rùi mà....Học nhiều là điểm sẽ cao len mà pé.Chị ham chơi quá nè,giờ chỉ muốn thời gian quay trở lại để học được nhiều hơn đó.Chúc các pé đi đến tận cùng của ước mơ nhé

Chắc mỗi tỉnh chj :))

Học nhiều nhưng có vào đc ko là cái quan trọng ~ :D

Ước mơ khó lắm ! Tại nó cao quá :">
 
C

cuncon_baby

còn tỉnh mình thì hình như có sử hay sinh jì jì đo mỗi năm thì đỗi mỗi môn chẳng biết đau mà lần, như năm vừa roi thi ở tỉnh tớ đâu có môn anh đâu
 
K

kira_l

còn tỉnh mình thì hình như có sử hay sinh jì jì đo mỗi năm thì đỗi mỗi môn chẳng biết đau mà lần, như năm vừa roi thi ở tỉnh tớ đâu có môn anh đâu

Ở hn chưa bao giờ có cái luật này :|

học các Văn . Toán . môn chuyên đã khổ lại còn =,=
 
V

vietnam_pro_princess

..nếu thi văn vào thăg long thì yn tum ròi , tà tà xách zép vào cũg đc vì chuyên văn đag trog tìh trạg khan hiếm ..năm mìh thi ở khu vực mìh , có mỗi 4 đứa thi ..kết wà cả 4 đứa đậu + thêm mấy bạn của khu vực đà lạt và các chỗ khác..lèo tèo vài mốg
Bạn cũng thi Thăng Long hả? Cho mình làm quen vs...
 
Top Bottom