Công nghệ điện trở

JUN._.

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2022
62
101
31
17
TP Hồ Chí Minh
- Đỏ cam vàng vàng nâu có điện trở là : 234x[imath]10^4 \pm1[/imath]%
- nâu tím lam lục có điện trở là: 17x[imath]10^6 \pm 0,5[/imath]%
-----------
Bạn có thể tra trong bảng này
1665279327872.png
 
Top Bottom