Toán tiểu học Diện tích tam giác .

L

leanboyalone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là một bài hình lớp 5 cực khó (phải giải theo lối tiểu học nhé)

Cho tam giác ABC cho diện tích là 516 [TEX]cm^2[/TEX]. Trên cạnh BC lấy 2 điểm P và Q sao cho BP=PQ = QC. TỪ P và Q kẻ các đường thẳng song song với AC và AB chúng cắt nhau tại M. tính diện tích tam giác BMC?
 
Last edited by a moderator:
T

tamthyla

Được
Quá dễ chỉ cần lấy diện tích của tam giác ABC là 516 chia cho 3 vì diện tích của tam giác BMC chỉ bằng 1/3 diện tích của ABC
NẾU cần tui giải thì cứ bảo tui giải cho cả bài lun
 
T

tamthyla

Thế thử làm bài này xem sao . Dễ lém! không cần động đến giấy nháp đâu chỉ cần nhẩm miệng là đã ra:
Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ cùng với hình tròn tâm O ( hình vuông ABCD là hình vuông lớn , hình tròn nằm bên trong và hình vuông MNPQ nằm bên trong hình tròn ) . Bán kính OM = OE và đường chéo BD = 12 cm . Tính diến tích phần còn lại ? ( Diện tích hình tròn trừ đi diện tích hình vuông MNPQ )
 
T

tamthyla

ôi giời ạ cứ tưởng gì
giải bài này nhá:
* Nối A với Q ; A với P:
+ Ta có: diện tích AQC bằng 1/3 diện tích ABC = 516 : 3 = 172 ( vì đáy CQ bằng 1/3 đáy CB ;chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC )
- Ta có: diện tích AQC bằng diện tích AMC = 172( vì chung đáy AC và chiều cao bằng nhau vì cùng bằng chiều cao của AMQC )
+Ta có: diện tích ABP bằng 1/3 diện tích ABC = 516 : 3 = 172 ( vì đáy PB bằng 1/3 đáy CB; chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC )
- Ta có: diện tích ABP bằng diện tích ABM = 172 ( vì chung đáy AB và chiều cao bằng nhau vì cùng bằng chiều cao của hình thang AMPB )
- Ta có: diện tích của BMC là : 516 - 172 -172 = 172 cm*
đáp số : 172 cm*
hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dễ nhì
 
Top Bottom