Địa 11 Diện tích nông nghiệp của Nhật Bản

  • Thread starter dinhquangtrung90
  • Ngày gửi
  • Replies 4
  • Views 36,566
S

smile10

Diện tích đất nông nghiệp ở Nhật Bản lại giảm vì
Nhật Bản vốnlà 1 nước nước phát triển vì vậy diên tích đất phucj vụ cho Cn và dịch vụ chiếm S lớn, NN chỉ chiếm 1% GDP. Khí hậu NB ko thuận lưọi cho hoạt động NN, lâý đất cho hoạt động CN chủ yếu là do hoạt động CN giá trị cao, trong khi NN lại chi phí đắt đỏ, sản xuất gạo trong nước đắt hơn nhập khẩu. Hơn nữa NB lại thêo lối sống phương tâyhoá (ít ăn gạo mà ăn bánh mì.....)
 
G

giotbuonkhongten

-Nhật Bản với diện tích tự nhiên 378.000km2, đất nông nghiệp chỉ chiếm 14% diện tích lãnh thổ.
-Lúa gạo là cây trồng chính nhưng diện tích trồng lúa giảm: từ 2342 nghìn ha năm 1985 còn 1650 nghìn ha năm 2004
+ Do quá trình đô thị hóa.
+Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các loại cây khác.
+Do thay đổi cơ cấu thức ăn của người Nhật
-Nhật Bản vẫn đảm bảo gần 100% nhu cầu về lúa gạo trong nước.
 
A

anhhaigia

chỉ jảm diện tích lúa gạo thuj mà, đâu có jảm dien tích trồng nong nghiep đâu
 
Top Bottom