Toán tiểu học Diện tích hình lập phương

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,496
6,381
511
Bắc Ninh
HocMai Forum

Teemo die

Học sinh
Thành viên
11 Tháng năm 2020
42
48
21
18
Hà Nội
khủng bố IS
Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:
4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:
(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)
Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.
– Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:
4 x 4 x 6 = 96 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:
(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)
Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Chúc bạn học tốt!
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,944
7,440
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?
Help me, please!
Diện tích xung quanh của HLP lúc đầu:
4*4*4 = 64 (cm2)
Diện tích xung quanh của HLP sau khi gấp cạnh lên 3 lần:
(4*3) (4*3)*4 =(4*4*4)*3*3= 64*9 (cm2)
Vậy gấp cạnh của HLP lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.
Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:
4*4*6 = 96 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:
(4*3)(4*3)*6 =(4*4*4)3*3= 96*9 (cm2)
Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.
chú ý: HLP: hình lập phương
 

Miki Sam

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2020
30
16
16
13
Phú Thọ
Mầm non :3
Hình lập phương mới có cạnh bằng:
4 x 3 = 12 (cm)
Diện tích xung quanh của hình lập phương mới :
4 x 12 x 12 = 576 (cm2)
Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ :
4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :
576 : 64 = 9 (lần)

Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.
Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.
Dạo này hơi bị lú, nếu sai bỏ qua nha!
 
Top Bottom