Sinh 11 Điện thế hoạt động

tuenga2157@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng mười hai 2021
8
4
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

116. Ở trạng thái nghỉ ngơi, so với môi trường bên ngoài thì môi trường bên trong sợi trục thần kinh có điện thế là
A. 70 mV.
B. 30 mV.
C. – 70 mV.
D. – 30 mV.

117. Ở trạng thái nghỉ ngơi, màng trục của Neuron thần kinh có tính chất nào sau đây?
A. Cho Na+ và K+ khuếch tán ra ngoài sợi trục.
B. Cho Na+ và K+ khuếch tán vào trong sợi trục.
C. Cho Na+ khuếch tán ra ngoài và K+ khuếch tán vào trong sợi trục.
D. Cho Na+ khuếch tán vào trong (rất ít) và K+ khuếch tán ra ngoài sợi trục.

118. Đối với sợi trục không có bao Myelin, thế hoạt động sẽ giảm biên độ đi bao nhiêu phần trăm sau khi truyền qua đoạn đường 0,8 mm?
A. 37 %.
B. 88 %.
C. 63 %.
D. 12 %.

119. Đối với sợi trục không có bao Myelin, thế hoạt động sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm sau khi truyền qua đoạn đường 0,8 mm?
A. 37 %.
B. 88 %.
C. 63 %.
D. 12 %.

120. Đối với sợi trục có bao Myelin, thế hoạt động sẽ giảm biên độ đi bao nhiêu phần trăm sau khi truyền qua đoạn đường 2 mm?
A. 37 %.
B. 88 %.
C. 63 %.
D. 12 %
 
  • Like
Reactions: tanphat24042003an
Top Bottom