Hóa 12 điện phân dung dịch

Hải Bình thân thiện

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2017
33
57
41
Nghệ An
Trường THPT Thanh Chương 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung
dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam
so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng
muối trong dung dịch Y là:
A. 11,48. B. 15,08. C. 10,24. D. 13,64.
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,728
559
Nghệ An
.
Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung
dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam
so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng
muối trong dung dịch Y là:
A. 11,48. B. 15,08. C. 10,24. D. 13,64.

gọi [TEX]n_{O_2} = a \to n_{Ag} = 4a[/TEX]

$\to m_{dd giảm} = 108 . 4a + 32a = 9,28$ (g)

$\to a = 0,02$ $mol$ $\to$ Dung dịch X chứa $AgNO_3$ 0,08 mol và $HNO_3$ 0,08 mol.

$n_{Fe} = 0,05$ $mol$.
Ta có:
Ta có $2n_{Fe}<3n_{NO}+n_{Ag^+}<3n_{Fe}$ $\to$ Fe tan hết.$Ag^+$ bị khử hết.

Lại có: $n_{NO_3^–} = n_e = 0,14$ mol.

$\to $ $m_{muối} = m_{Fe} + m_{NO_3^-} = 2,8 + 0,14 \times 62 = 11,48$ $(g)$
_______________________________
Còn chỗ nào không hiểu bạn cứ hỏi nhé. Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Yorn SWAT
Top Bottom