Diễn đàn hóa học

T

thienhaxanhk41

_Đố mọi người nhận biết glucozơ và fructozơ ta dùng hóa chất nào trong số các chất sau : A.Cu(OH)2 B.Ag2O(NH3,t0) C.Dung dịch Br2 D.HCl.
_C8H10O có bao nhiêu đồnh phân chứa vòng benzen
A. 14 B. 16 C. 15 D. 19
 
S

selen

thienhaxanhk41 said:
_Đố mọi người nhận biết glucozơ và fructozơ ta dùng hóa chất nào trong số các chất sau : A.Cu(OH)2 B.Ag2O(NH3,t0) C.Dung dịch Br2 D.HCl.
_C8H10O có bao nhiêu đồnh phân chứa gốc phênyl
A. 14 B. 16 C. 15 D. 19

àh! Theo mình câu thứ nhất thì mình chọn C.ddBr2.Vì G có nhóm anđ còn F có nhóm xêton
Còn câu thứ 2 thì mình chọn đáp án của mình là chỉ có 9 đồng phân, vì ở đây theo đề bài là chứa gốc phenyl. Không tin cậu cứ thử viết ra mà xem.
 
S

selen

có một bài toán mọi người làm thử xem
Lấy cùng 1 khối lượng m(g) mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứ 150ml dd H2SO4 0,2 M .Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được nhiều nhất.

Mọi người ui làm thử coi
bài này cũng khá hay :D :D
 
T

thienhaxanhk41

Cậu bảo glucozơ có chức anđêhit còn fructozo có chức xêtôn vậy sao cậu ko dùng Ag2O(NH3,t0) sẽ tạo ra Ag .Đáp án đó đúng nhưng giải thích chưa đúng.
 
S

selen

thienhaxanhk41 said:
Cậu bảo glucozơ có chức anđêhit còn fructozo có chức xêtôn vậy sao cậu ko dùng Ag2O(NH3,t0) sẽ tạo ra Ag .Đáp án đó đúng nhưng giải thích chưa đúng.
Cậu ko nhớ là với F trong môi trường OH- thì`chuyển hoá thành G àh!
Vì thế với đáp án Ag2O(NH3,t0) thì F sẽ bị chuyển thành G. Sau đó G được tạo ra từ F sẽ tác dụng với phức bạc nên ko thể chọn phương án này.
Được chưa? Còn bắt bẻ gì ko?
 
T

thienhaxanhk41

Ừ mình chờ câu giải thích này cơ mà . Cần phải giải thỉch rõ như thế này chứ.Hì.À mà câu C8H10O mình chép sai đề chính xác là tìm số đồng phân có vòng benzen. Nếu là đồng phâ : nếu chứa gốc phenyl thì chỉ có 9đồng phân . Mình nhầm :D
 
S

selen

Đấy sai đầu bài 1 tí thôi là sai hết cả bài!!!
Hikhik hôm bọ bọn tớ kiểm tra toán, thầy cho đề bài sai 1 góc thế là ko ra được. Cuối cung chán quá ghi ĐỀ BÀI SAI ở cuối bài, nhưng lại ko thèm chứng minh nó sai.HUHUHU!! Nên bị điểm kém!!! :(( :(( :(( :((
Vậy nên mọi người hạn chế post bài sai lên nha!!!!
 
T

thienhaxanhk41

selen said:
có một bài toán mọi người làm thử xem
Lấy cùng 1 khối lượng m(g) mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứ 150ml dd H2SO4 0,2 M .Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được nhiều nhất.

Mọi người ui làm thử coi
bài này cũng khá hay :D :D
Bài này không khó nhưng mà nó dính dáng đến biện luận mà mình lại hơi kém phần này . Đây là lời giải của mình nếu sai thì mọi người bỏ qua nhé ;
_TH1 : Nếu m/65 >0,03 thì lượng H2 thu được ở cả ba phản ứng là như nhau
_TH2 : Nếu m/65 <0,03 <m/24 thì H2 sinh ra ở Al sinh ra nhiều nhất
_TH3 : Nếu m/24 <0,03 <m/18 thì lượng H2 thu được ở Al cũng max
_TH4 : Nếu m/18 >0,03 thì lượng H2 thu được ở Al max
Theo mình như vậy là đủ bạn nảo giải khác thì cứ làm nhé .Tất cả chúng ta sẽ tham khảo :D
 
T

thienhaxanhk41

selen said:
Đấy sai đầu bài 1 tí thôi là sai hết cả bài!!!
Hikhik hôm bọ bọn tớ kiểm tra toán, thầy cho đề bài sai 1 góc thế là ko ra được. Cuối cung chán quá ghi ĐỀ BÀI SAI ở cuối bài, nhưng lại ko thèm chứng minh nó sai.HUHUHU!! Nên bị điểm kém!!! :(( :(( :(( :((
Vậy nên mọi người hạn chế post bài sai lên nha!!!!
Ừ lần sau mình sẽ chú ý hơn đến đầu bài .Đầu bài sai thì cậu phải nói với thầy ngay chứ .Lần sau cậu cẩn thạn hơn là được mà . Có sai xót gì thì phải nói ngay . Như thầy mình thì cứ kiểm tra thầy mới đứng nghĩ đề đã lên muộn mà lại phải chép đề mà thầy lại thu bài rất đúng giờ nên nhiều khi mình cũng bị thiếu thời gian
 
T

thienhaxanhk41

Cách viết đồng phân của một chất

Muốn viết nhanh , đầy đủ đồng phân của một chất hữu cơ bất kì , trước hết xác định xem chất đó thuộc loại chất gì : no hay không no , có thể chứa những loại nhóm chức gì . Thứ tự viết :
_Đồng phân mạch cacbon
_Đồng phân vị trí
_Đồng phân nhóm chức
_Đối với loại hợp chất có vòng benzen thì cần chú ý đến đồng phân ở vị trí : o,p,m
_Cuối cùng rà soát xem các đồng phân đẵ viết có đồng phân nào có đồng phân cis-trans không.
vD :Viết tất cả các đồng phân mạch hở của các axit và este có công thức phân tử C4H6O2 (kể cả đồng phân cis-trans).
 
S

selen

thienhaxanhk41 said:
selen said:
có một bài toán mọi người làm thử xem
Lấy cùng 1 khối lượng m(g) mỗi kim loại Mg, Al, Zn lần lượt bỏ vào 3 bình đều chứ 150ml dd H2SO4 0,2 M .Giải thích và cho biết trường hợp nào lượng H2 thu được nhiều nhất.

Mọi người ui làm thử coi
bài này cũng khá hay :D :D
Bài này không khó nhưng mà nó dính dáng đến biện luận mà mình lại hơi kém phần này . Đây là lời giải của mình nếu sai thì mọi người bỏ qua nhé ;
_TH1 : Nếu m/65 >0,03 thì lượng H2 thu được ở cả ba phản ứng là như nhau
_TH2 : Nếu m/65 <0,03 <m/24 thì H2 sinh ra ở Al sinh ra nhiều nhất
_TH3 : Nếu m/24 <0,03 <m/18 thì lượng H2 thu được ở Al cũng max
_TH4 : Nếu m/18 >0,03 thì lượng H2 thu được ở Al max
Theo mình như vậy là đủ bạn nảo giải khác thì cứ làm nhé .Tất cả chúng ta sẽ tham khảo :D

Đáp án đây:
Mg+ H2SO4= MgSO4+ H2
m/24 m/24 (mol)
2Al+3H2SO4= Al2(SO4)3 +3H2
m/27 m/18 (mol)
zn + H2SO4= ZnSO4 + H2
m/65 m/65 (mol)
Với m>0 ta luôn có : m/18>m/24>m/65, nhưng lượng hiđro tối đa thu được là: nH2=0,15 . 0,2=0,03 mol nên có bốn khả năng tùy theo m
1. Khi m>=1.95g tức là: m/65 >=0,03 mol, lượng hiđro thu được là như nhau trong cả 3 trường hợp, đều bằng 0,03 mol
2.Khi 0,72g=<1,95g tức là m/24 >= 0,03 mol>m/65, lượng H2 thu được nhiều nhất trong 2 trường hợp là Mg và Al, đều bằng 0,03 mol.
3. Khi 0,54g=<m<0,72g tức là: m/18>=0,03mol>24, lượng H2 thu được nhiều nhất trong trường hợp Al và bằng 0,03mol.
4.Khi 0<m<0,54g tức là : 0,03mol>m/18>m/24>m/65, lượng H2 thu được nhiều nhất trong trường hợp Al và bằng m/18 mol<0,03mol
 
T

thienhaxanhk41

Hai người cũng được mà .Nếu muốn đông người tham gia thì mình và cậu hãy làm cho nó hay hon nữa nhé!!! #:-S
 
T

thienhaxanhk41

Mọi người làm thử bài này nhé :cho m (g) Fe để trong không khí sau một thời gian thu được 12 (g)hỗn hợp gồm :Fe , Fe2O3 , FeO , Fe3O4 cho hỗn hợp trên vào axits HNO3 thu được 3,36 l NO duy nhất (đktc) tính m
 
T

thienhaxanhk41

mọi người cùng làm bài đó nhé . Nhớ là chậm nhất là 5 phút thôi đấy vì câu đó chỉ 0,25đ thôi
 
Top Bottom