Sử 11 Điểm giống và khác nhau giữa con đường thoát khỏi khủng hoảng của Đức và Nhật Bản

manhpropro99@gmail.com

Học sinh
Thành viên
7 Tháng hai 2021
55
35
26
  • Like
Reactions: Mộ Dung Thu Vũ

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Giống: Đều thiết lập chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.
Khác: Biện pháp:
Nhật: Sử dụng biện pháp quân phiệt hoá ( xong bạn nêu những gì giáo viên b cho ghi trong vở ở phần Nhật)
Đức: Phát xít hoá( Tương tự như trên nhưng thay bằng Đức)
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
105
46
16
TP Hồ Chí Minh
Giống: Đều thiết lập chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.
Khác: Biện pháp:
Nhật: Sử dụng biện pháp quân phiệt hoá ( xong bạn nêu những gì giáo viên b cho ghi trong vở ở phần Nhật)
Đức: Phát xít hoá( Tương tự như trên nhưng thay bằng Đức)
Mộ Dung Thu VũMình xin sửa của bạn một chút (xem như bổ sung kiến thức) Thực ra Nhật không theo trường phái phát xít mà thiết lập trường phái quân phiệt mở rộng thuộc địa do thiếu hụt tài nguyên.
 
Top Bottom