Sử 8 Điểm giống và khác của phong trào Cần Vương và phong trào tự vệ vũ trang của nhân dân

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Điểm giống và khác của phong trào Cần Vương và phong trào tự vệ vũ trang chống pháp của nhân dân
*Điểm giống :
- Đều là phong trào yêu nước của nhân dân ta.
-Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
- Đều thất bại
* Điểm khác là:
Nội dung so sánhPhong trào Cần vươngKhởi nghĩa Yên Thế
Thời gianDiễn ra trong 10 nam (1885 - 1896)Diễn ra trong 30 năm (1884 — 1913)
Mục đích đấu tranhGiành lại độc lập, khôi phục chế độ phong kiến.Bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.
Thành phần lãnh đạoVăn thân, sĩ phu.Nông dân.
Lực lượng tham giaVăn thân, sĩ phu, nông dân.Nông dân.
Địa bàn hoạt độngCác tỉnh Trung và Bắc Kì.Chủ yếu ở Yên Thế và một số tỉnh Bắc Kì.
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
 
Top Bottom