Dịch

khanhlinh3582

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2014
506
82
151
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Note 1: The interrogative pronoun is used in interrogative sentences, serving as the object by itself or together with nominal element following it.

Note 2: A "....." sentences is a determinative sentence with "...." , indicating what somebody or something equals or belong to. The negative sentence is formed by adding the negative adverb "..." before "...."

Note 3: The particle "...." indicates an interrogative mood. When "....." is added at the end of declarative sentence, the declarative sentence turns into a question

## M.n dịch chuẩn giúp e với ạ. E cảm ơn nhiều
 

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
The interrogative pronoun is used in interrogative sentences, serving as the object by itself or together with nominal element following it.
Đại từ nghi vấn được sử dụng trong các câu thẩm vấn, phục vụ như là đối tượng của chính nó hoặc cùng với các yếu tố danh nghĩa sau nó.
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,571
449
Việt Nam
Note 1: The interrogative pronoun is used in interrogative sentences, serving as the object by itself or together with nominal element following it.

Note 2: A "....." sentences is a determinative sentence with "...." , indicating what somebody or something equals or belong to. The negative sentence is formed by adding the negative adverb "..." before "...."

Note 3: The particle "...." indicates an interrogative mood. When "....." is added at the end of declarative sentence, the declarative sentence turns into a question

## M.n dịch chuẩn giúp e với ạ. E cảm ơn nhiều
Note 1: The interrogative pronoun is used in interrogative sentences, serving as the object by itself or together with nominal element following it.
=> Đại từ nghi vấn được sử dụng trong các câu hỏi, dùng như tân ngữ đứng 1 mình hoặc kết hợp với thành phần đứng sau

Note 2: A "....." sentences is a determinative sentence with "...." , indicating what somebody or something equals or belong to. The negative sentence is formed by adding the negative adverb "..." before "...."
=> Câu "..." là câu khẳng định với "...." chỉ ra rằng ai đó hay cái gì đó là ai hay thuộc về ai. câu phủ định được hình thành bằng cách thêm trạng từ phủ định "..." trước "..."

Note 3: The particle "...." indicates an interrogative mood. When "....." is added at the end of declarative sentence, the declarative sentence turns into a question
=> Từ "...." chỉ tâm trạng nghi vấn/hoài nghi. Khi "..." được thêm ở cuối câu khẳng định, câu khẳng định biến thành câu hỏi
 

idontwannabeyouanymore

Học sinh
Thành viên
20 Tháng tư 2019
24
11
21
17
Nghệ An
Trường THCS Thị trấn Mường Xén
Note 1: The interrogative pronoun is used in interrogative sentences, serving as the object by itself or together with nominal element following it.
Đại từ nghi vấn được sử dụng trong câu nghi vấn, có thể dùng như tân ngữ khi đứng một mình hoặc khi đi kèm với một hậu tố phía sau.

Note 2: A "....." sentences is a determinative sentence with "...." , indicating what somebody or something equals or belong to. The negative sentence is formed by adding the negative adverb "..." before "...."
Một câu "..." là một câu xác định với "...", dùng để chỉ ra ai hay cái gì tương đương hoặc thuộc về điều gì. Câu phủ định được tạo thành bằng cách thêm trạng từ phủ định "..." trước "..."

Note 3: The particle "...." indicates an interrogative mood. When "....." is added at the end of declarative sentence, the declarative sentence turns into a question
Phần "..." biểu thị thái độ hoài nghi. Khi "..." được thêm vào cuối câu khẳng định, câu khẳng định sẽ chuyển thành một câu hỏi.
 
Top Bottom