[Dịch thuật] Word order - better order better translation

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
50km from Buon Ma Thuoc town, located on Highway 27, LAK district is endowed by nature for its captivating landscapes: natural and wild landscapes amidst immense mountains and forests.
32
Dịch Việt - Anh nào các bạn ơi!

Cách thị xã Buôn Ma Thuộc 50km, nằm trên quốc lộ 27, huyện LAK được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan dễ làm say đắm lòng người: những cảnh quan tự nhiên, hoang sơ giữa núi rừng bao la
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
32
Dịch Việt - Anh nào các bạn ơi!

Cách thị xã Buôn Ma Thuộc 50km, nằm trên quốc lộ 27, huyện LAK được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan dễ làm say đắm lòng người: những cảnh quan tự nhiên, hoang sơ giữa núi rừng bao la

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Fifty kilometers from Buon Ma Thuot town on highway 27 lie LAK district endowed by nature with enthralling sights: natural and wild landscape amid immense forests.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
33

Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Nằm trong khu vực có nhiều đất sét, làng gốm Bát Tràng có lợi thế về nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
2. Anh ấy nói body shaming chắc chắn xảy ra đối với các diễn viên nam cũng như nữ, mặc dù nó hiếm khi được bàn luận.
 

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
16
TP Hồ Chí Minh
33

Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Nằm trong khu vực có nhiều đất sét, làng gốm Bát Tràng có lợi thế về nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
2. Anh ấy nói body shaming chắc chắn xảy ra đối với các diễn viên nam cũng như nữ, mặc dù nó hiếm khi được bàn luận.
1. Located in an area with a lot of clay, Bat Trang pottery village has the advantage of raw materials to create fine art ceramic products.
2. He said body shaming is certainly for male actors as well as female actors, despite the fact that it is rarely metioned.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
34 - Factors at Points-of-sale affecting impulse buying behaviour
Author: Vu Huy Thong (NEU), Nguyen Thi Phuong Anh (HAUI)

21_blog_1060x454-Most-popular-impulse-products.png

Future studies suggest that impulse buying behaviour can often be classified as unplanned, but unplanned purchase is not always categorized as impulse buying. This difference is due to the fact that an unplanned purchase transaction may simply occur because consumers have demand for the product but do not place the product on a predetermined shopping list. Unplanned purchase may not be accompanied by a strong demand or strong positive emotion related to impulse buying.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. Bat Trang pottery village has the benefit of clay resources to manufacture excellent art ceramic goods since it is located in a region with a lot of clay.
2. He stated that body-shaming occurs in both male and female performers, despite the fact that it is rarely mentioned.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
34 - Factors at Points-of-sale affecting impulse buying behaviour
Author: Vu Huy Thong (NEU), Nguyen Thi Phuong Anh (HAUI)

21_blog_1060x454-Most-popular-impulse-products.png

Future studies suggest that impulse buying behaviour can often be classified as unplanned, but unplanned purchase is not always categorized as impulse buying. This difference is due to the fact that an unplanned purchase transaction may simply occur because consumers have demand for the product but do not place the product on a predetermined shopping list. Unplanned purchase may not be accompanied by a strong demand or strong positive emotion related to impulse buying.
Nghiên cứu cho rằng hành vi mua sắm tuỳ hứng có thể thường được xếp vào loại ngoài dự kiến, nhưng mua ngoài đâu phải lúc nào cũng không được phân loại như mua sắm tuỳ hứng. Sự khác biệt này là do giao dịch mua ngoài dự kiến có thể chỉ cần xảy ra vì người tiêu dùng có yêu cầu cho sản phẩm nhưng không đặt sản phẩm trên danh sách mua hàng được xác định trước. Mua ngoài không được đi cùng với do yêu cầu mạnh hoặc giảm sự tích cực liên quan đến mua sắm tuỳ hứng.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
33

Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Nằm trong khu vực có nhiều đất sét, làng gốm Bát Tràng có lợi thế về nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
2. Anh ấy nói body shaming chắc chắn xảy ra đối với các diễn viên nam cũng như nữ, mặc dù nó hiếm khi được bàn luận.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1. Located in an area rich in clay. Bat Trang pottery village has advantage of ingredients to create fine ceramics.
2. He says body shaming definitely occurs for male actors as well as actresses, though it's rarely discussed.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
34 - Factors at Points-of-sale affecting impulse buying behaviour
Author: Vu Huy Thong (NEU), Nguyen Thi Phuong Anh (HAUI)

21_blog_1060x454-Most-popular-impulse-products.png

Future studies suggest that impulse buying behaviour can often be classified as unplanned, but unplanned purchase is not always categorized as impulse buying. This difference is due to the fact that an unplanned purchase transaction may simply occur because consumers have demand for the product but do not place the product on a predetermined shopping list. Unplanned purchase may not be accompanied by a strong demand or strong positive emotion related to impulse buying.

Nghiên cứu cho rằng hành vi mua sắm tuỳ hứng có thể thường được xếp vào loại ngoài dự kiến, nhưng mua ngoài đâu phải lúc nào cũng không được phân loại như mua sắm tuỳ hứng. Sự khác biệt này là do giao dịch mua ngoài dự kiến có thể chỉ cần xảy ra vì người tiêu dùng có yêu cầu cho sản phẩm nhưng không đặt sản phẩm trên danh sách mua hàng được xác định trước. Mua ngoài không được đi cùng với do yêu cầu mạnh hoặc giảm sự tích cực liên quan đến mua sắm tuỳ hứng.

Những nghiên cứu tương lai chỉ ra rằng hành vi mua xung lực có thể phân loại thành không dự tính, nhưng mua không dự tính không hẳn được xếp thành mua xung lực. Sự khác biệt này là do giao dịch theo hướng không dự tính có thể chỉ xảy ra khi khách hàng đã mong muốn mua một sản phẩm nào đó tuy nhiên sản phẩm đó không được đặt ở phần dự định sẽ mua trong shopping list. Mua hàng không dự tính có thể không xuất hiện cùng mong muốn mạnh mẽ hay cảm xúc tích cực liên quan tới mua xung lực.
*Mua xung lực hay mua hàng bốc đồng là thuật ngữ của impulsive buying
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
34 - Factors at Points-of-sale affecting impulse buying behaviour
Author: Vu Huy Thong (NEU), Nguyen Thi Phuong Anh (HAUI)

21_blog_1060x454-Most-popular-impulse-products.png

Future studies suggest that impulse buying behaviour can often be classified as unplanned, but unplanned purchase is not always categorized as impulse buying. This difference is due to the fact that an unplanned purchase transaction may simply occur because consumers have demand for the product but do not place the product on a predetermined shopping list. Unplanned purchase may not be accompanied by a strong demand or strong positive emotion related to impulse buying.
Các nghiên cứu trong tương lai cho thấy rằng hành vi mua theo xung động thường có thể được phân loại là không có kế hoạch, nhưng hành vi mua không có kế hoạch không phải lúc nào cũng được phân loại là mua theo xung động. Sự khác biệt này là do giao dịch mua hàng ngoài kế hoạch có thể xảy ra đơn giản vì người tiêu dùng có nhu cầu về sản phẩm nhưng không đặt sản phẩm vào danh sách mua sắm định trước. Mua hàng ngoài kế hoạch có thể không đi kèm với nhu cầu mạnh mẽ hoặc cảm xúc tích cực mạnh mẽ liên quan đến việc mua hàng bốc đồng.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
35
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Ngày nay có rất nhiều công việc thú vị, nhưng mà nhà văn là công việc đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi.
2. Tôi thấy viết văn là một công việc thú vị
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. There are many intriguing careers available these days, but the first that springs to my mind is that of a writer.
2. I think writing is an interesting job.
35
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Ngày nay có rất nhiều công việc thú vị, nhưng mà nhà văn là công việc đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi.
2. Tôi thấy viết văn là một công việc thú vị
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
36 - How to Create a Holiday Marketing Campaign: A Step-by-Step Guide
Written by Carly Stec

Christmas_candle_snowman_with_lights.jpg

The offer that you create will serve as the center point for all of your campaign initiatives. Typically offers take shape in the form of ebooks, whitepapers, templates, online courses, videos, tools, etc. You can also choose a digital e-gift card from somewhere like Rybbon. While there are a lot of options to choose from, we advise you to run with an approach that makes the most sense for your intended audience.
Think about it: If you know the people you're trying to reach are typically strapped for time -- particularly during the holidays -- you might want to create a set of easy-to-use templates instead of a lengthy ebook, right?
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
36 - How to Create a Holiday Marketing Campaign: A Step-by-Step Guide
Written by Carly Stec

Christmas_candle_snowman_with_lights.jpg

The offer that you create will serve as the center point for all of your campaign initiatives. Typically offers take shape in the form of ebooks, whitepapers, templates, online courses, videos, tools, etc. You can also choose a digital e-gift card from somewhere like Rybbon. While there are a lot of options to choose from, we advise you to run with an approach that makes the most sense for your intended audience.
Think about it: If you know the people you're trying to reach are typically strapped for time -- particularly during the holidays -- you might want to create a set of easy-to-use templates instead of a lengthy ebook, right?
Đề nghị bạn tạo sẽ có tác dụng như điểm trung tâm với mọi của sáng kiến cuộc vận động của bạn. Thường đưa ra hình thành dưới dạng sách điện tử, giấy trắng, mẫu, khoá học trên mạng, video, công cụ, v.v. Bạn cũng có thể chọn số - phiếu quà tặng từ một nơi nào đó như Rybbon. Trong khi có nhiều lựa chọn để lựa chọn, chúng tôi khuyên bạn chạy đến gần làm nhiều nghĩa nhất cho khán giả nhắm đến của bạn.
Nghĩ đến chuyện đó : Nếu bạn biết mọi người bạn đang cố đạt đến thường được cột bằng dây da cho thời gian - - đặc biệt trong kỳ nghỉ - - bạn có lẽ cần tạo tập hợp các mẫu dễ sử dụng thay vì sách điện tử dài dòng, đúng không?
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
36 - How to Create a Holiday Marketing Campaign: A Step-by-Step Guide
Written by Carly Stec

Christmas_candle_snowman_with_lights.jpg

The offer that you create will serve as the center point for all of your campaign initiatives. Typically offers take shape in the form of ebooks, whitepapers, templates, online courses, videos, tools, etc. You can also choose a digital e-gift card from somewhere like Rybbon. While there are a lot of options to choose from, we advise you to run with an approach that makes the most sense for your intended audience.
Think about it: If you know the people you're trying to reach are typically strapped for time -- particularly during the holidays -- you might want to create a set of easy-to-use templates instead of a lengthy ebook, right?
Đề nghị bạn tạo sẽ có tác dụng như điểm trung tâm với mọi của sáng kiến cuộc vận động của bạn. Thường đưa ra hình thành dưới dạng sách điện tử, giấy trắng, mẫu, khoá học trên mạng, video, công cụ, v.v. Bạn cũng có thể chọn số - phiếu quà tặng từ một nơi nào đó như Rybbon. Trong khi có nhiều lựa chọn để lựa chọn, chúng tôi khuyên bạn chạy đến gần làm nhiều nghĩa nhất cho khán giả nhắm đến của bạn.
Nghĩ đến chuyện đó : Nếu bạn biết mọi người bạn đang cố đạt đến thường được cột bằng dây da cho thời gian - - đặc biệt trong kỳ nghỉ - - bạn có lẽ cần tạo tập hợp các mẫu dễ sử dụng thay vì sách điện tử dài dòng, đúng không?
Tham khảo
Khuyến mại mà bạn đem lại sẽ là nội dung trung tâm của kế hoạch bắt đầu chiến dịch . Dạng thể hiện điển hình của những khuyến mại này có thể là sách điện tử, giấy, template, khóa học online, video, công cụ,…. Bạn cũng có thể lựa chọn tạo một thẻ quà tặng điện tử từ những nơi nào đó như Rybbon. Khi có quá nhiều sự lựa chọn như thế, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng phương pháp tiếp cận phù hợp nhất với đối tượng khách hàng mà bạn mong muốn hướng tới.
Nghĩ thử đi: Giả dụ bạn biết được đối tượng tiếp cận của bạn là những người thường thiếu thốn thời gian - nhất là trong thời điểm lễ tết - chắc hẳn một template dễ sử dụng sẽ là thứ bạn lựa chọn thay vì một cuốn sách điện tử dài lê thê, đúng chứ?
 
  • Like
Reactions: warm sunset

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
37 - Mistletoe - Justin Bieber
Merry Christmas


hollyandsnow-1480685141.jpg

It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets, spreadin' so much cheer
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe


I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop starin' at your face
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe


*Mistletoe = cây tầm gửi
Tương truyền từ huyền thoại Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
18
Hà Nội
THCS yên thường
37 - Mistletoe - Justin Bieber
Merry Christmas


hollyandsnow-1480685141.jpg

It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets, spreadin' so much cheer
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop starin' at your face
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

*Mistletoe = cây tầm gửi
Tương truyền từ huyền thoại Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi
Đã đến thời điểm đẹp nhất của năm
Phố phường rực sáng đèn,lan tỏa những niềm vui
Đáng ra tôi nên chơi đùa cùng tuyết ngày đông
Nhưng có lẽ tôi sẽ chờ,chờ dưới nhành tầm gửi

Không muốn bỏ lỡ dịp lễ này
Nhưng cũng không thể rời mắt khỏi khuân mặt người
Đáng ra tôi nên chơi đùa cùng tuyết ngày đông
Nhưng có lẽ tôi sẽ chờ,chờ dưới nhành tầm gửi

(sfafgsyysdw câu cuối dịch nguyên ra hơi cấn nên để là "chờ" vậy)
 
  • Like
Reactions: S I M O

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
17
Đồng Nai
37 - Mistletoe - Justin Bieber
Merry Christmas


hollyandsnow-1480685141.jpg

It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets, spreadin' so much cheer
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop starin' at your face
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

*Mistletoe = cây tầm gửi
Tương truyền từ huyền thoại Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm
Ánh sáng lấp đầy các con phố, hãy reo lên thật nhiều niềm vui
Tôi nên vui đùa trong tuyết mùa đông
Tôi đang ở dưới cây tầm gửi

Tôi không muốn bỏ lỡ kỳ nghỉ
Nhưng tôi không thể ngừng nhìn vào mặt bạn
Tôi nên chơi trong tuyết vào mùa đông
Tôi đang ở dưới cây tầm gửi
 
Last edited:

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
37 - Mistletoe - Justin Bieber
Merry Christmas


hollyandsnow-1480685141.jpg

It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets, spreadin' so much cheer
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop starin' at your face
I should be playin' in the winter snow
I'ma be under the mistletoe

*Mistletoe = cây tầm gửi
Tương truyền từ huyền thoại Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi
Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến
Ánh đèn rực sáng dưới phố, niềm vui ngập tràn khắp nơi
Lẽ ra tôi phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng tôi lại đứng dưới bóng cây tầm gửi

Tôi không muốn bỏ lỡ ngày lễ này
Nhưng tôi lại chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt bạn
Lẽ ra tôi phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng tôi lại đứng dưới bóng cây tầm gửi
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
38
Dịch Việt - Anh

Có khá nhiều toà nhà quan trọng trong thành phố nhưng tôi nghĩ đến toà tháp thương mại Bixteco đầu tiên. Nó nằm ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhìn ra sông Sài Gòn
 
  • Like
Reactions: VânHà.D
Top Bottom