Dịch nghĩa và trả lời

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,088
176
Quảng Nam
Hogwarts
1. How often are the Asian Games held? ( Đại hội thể thao Châu Á được tổ chức bao lâu một lần?)
The Asian Games are held every four years.
2. How many countries take part in the Asian Games? ( Có bao nhiêu quốc gia tham gia Đại hội thể thao Châu Á?)
44 countries take part in the Asian Games
3. What sports is VietNam best at? (Môn thể thao nào là thế mạnh của Việt Nam?)
I think bodybuilding, billiards, women's karatedo, shooting and wushu are the best sports of Vietnam.
 
Top Bottom