Ngoại ngữ Dịch Anh - Việt

tuandat2k

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2013
185
160
71
22
TP Hồ Chí Minh
ĐHSG
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trans English into Vietnamese
Australia’s Solar Tower
Over the past few decades, scientists have been looking hard for new sources of energy. Most of the world’s electricity is produced by burning fossil fuels such as coal and oil. However, not only are these fuels limited, but they also damage the environment. Probably the most promising alternative form of energy is solar power, in which the heat of the sun is used to make electricity. Now, the Australian government has approved plans to build the world’s largest solar power plant.
The plant has a surprisingly simple design. It consists of a low building with a huge glass roof 7 kilometers in diameter. In the middle of this roof stands a 1-kilometer-tall tower. The air under the roof is heated by the sun’s rays until it becomes about 300C hotter than the air at the top of the tower. Since hot air naturally rises, the heated air rushes up the tower, creating a powerful wind. This wind turns huge turbines set inside the tower, generating enough electricity to meet the needs of a small city.
This is not the first time that a solar power plant like this has been built. A similar plant was built in Spain in 1982. Though that plant was much smaller, it proved that the design was an effective way to produce clean energy. Why, then, has it taken so long for another plant to be built? One reason is that burning coal and oil is still a much cheaper way to produce electricity. Another is that many people have only recently become conscious of how much damage traditional power plants are doing to the environment.
The Australian government believes that the solar tower will bring other benefits apart from clean energy. It will be by far the highest structure in the world, reaching twice the height of the world’s current tallest building, the Taipei 101 in Taipei, Taiwan. This should make the plant an important tourist attraction, bringing jobs to the area where it is built. Still, the biggest advantage of the new plant will be its lack of damage to the environment. If it is a success; it is sure to be imitated around the world.
 
  • Like
Reactions: Eddie225

yui_2000@rocketmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2016
121
45
59
Tháp năng lượng mặt trời của Úc
Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đang tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Phần lớn điện của thế giới được sản xuất bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch như than đá và dầu. Tuy nhiên, các nhiên liệu này không chỉ hạn chế mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Có lẽ dạng năng lượng thay thế đầy hứa hẹn là năng lượng mặt trời - nhiệt lượng của mặt trời được sử dụng để tạo ra điện. Hiện nay, chính phủ Úc đã thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới.
Nhà máy có một thiết kế đơn giản đáng ngạc nhiên. Nó bao gồm một tòa nhà thấp với một mái kính lớn có đường kính 7 km. Ở giữa mái là một tháp cao 1 km. Không khí dưới mái nhà được làm nóng bằng tia nắng cho đến khi nó đạt nhiệt độ khoảng 300oC, nóng hơn so với không khí ở đỉnh tháp. Do không khí nóng tăng lên một cách tự nhiên, không khí nóng dồn lên tháp, tạo ra một cơn gió mạnh. Gió làm những tuabin lớn đặt bên trong tháp quay, tạo ra điện đủ để đáp ứng nhu cầu của một thành phố nhỏ.
Đây không phải là lần đầu tiên một nhà máy năng lượng mặt trời như thế này được xây dựng. Một nhà máy tương tự được xây dựng ở Tây Ban Nha vào năm 1982. Mặc dù nhà máy này nhỏ hơn nhiều, nhưng nó đã chứng minh rằng thiết kế này là một cách hiệu quả để sản xuất năng lượng sạch. Vậy tại sao, phải mất rất lâu để xây dựng thêm một nhà máy khác? Một trong những lý do là việc đốt than đá và dầu vẫn là cách rẻ hơn để sản xuất điện. Một lý do khác là nhiều người mới chỉ nhận thức được mức độ thiệt hại mà các nhà máy điện truyền thống gây ra đối với môi trường.
Chính phủ Úc tin rằng tháp năng lượng mặt trời sẽ mang lại những lợi ích khác ngoài năng lượng sạch. Nó sẽ là cấu trúc cao nhất thế giới, đạt gấp đôi chiều cao của toà nhà cao nhất thế giới hiện nay, tòa nhà Đài Bắc 101 ở Đài Bắc, Đài Loan. Điều này sẽ làm cho nhà máy trở thành một điểm thu hút khách quan quan trọng, đưa việc làm đến khu vực nơi nó được xây dựng. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của nhà máy mới sẽ là ít tổn hại đối với môi trường. Nếu nó thành công; nó chắc chắn sẽ được lan rộng trên khắp thế giới.
 
Top Bottom