[địalý11] Chỉ giúp mình với

J

jerry.2603

địa 11

vấn đề cần giải quyết của đông nam á là vấn đề tranh chấp về biển ,vấn đề nhân lực,.....
vì đông nam á có số dân ngày càng phát triển nên thiếu đất nông nghiệp,nguyên liệu có sẵn,ràng buộc với các công ty nước ngoài,công nghiệp phát triển nhằm tích lũy vốn cho công nghiệp hóa hiện đại hóa
 
Top Bottom