Địa 9 Địa lí ngành kinh tế

Thaoan0207

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2021
96
92
36
Nghệ An
THCS Nghi Đức

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,205
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
1, Cơ cấu và vai trò của ngành kinh tế
2, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế
3, Sự phân bố và tình hình phát triển các ngành kinh tế
Giúp em 3 câu trên với ạ, em cảm ơn!
1/
Cơ cấu của ngành kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.
upload_2021-12-25_18-9-28.png
2/
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế:
- Nhân tố địa lý (Vị trí, giao thông, khu vực...)
- Nhân tố tự nhiên (Đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, tài nguyên khoáng sản...)
- Nhân tố kinh tế xã hội (Dân số, nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học kĩ thuật, chính sách phát triển)
 
Top Bottom