[Địa lí 12]

T

thuydung97

Câu 1: Tại sao nói ;sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng biển ,phòng chống ô nhiễm môi trường biển ,thưc hiện biện pháp phòng chống thiên tai là vấn đề hệ trọng trong khai thác tổng hợp kinh tế biển?
 
T

thuydung97

trả lời:

-xuất phát từ vi trí chiến lc của biển đông trong sự phát triển kinh tế xã hội của nc ta trong tương lai.
-nguồn lợi biển đông vô cùng phong phú,có ý nghĩa đối vs nhiều ngành kinh tế biển.
-biển đông nằm trong khu vực có nhiều thiên tai như bão nhiệt đới,nạn cát bay,sạt lở vùng biển và ô nhiễm môi trg biển nên đã gây tác hai lớn đối vs đời sống sản xuất,vì vây phải có biện pháp dự báo kip thời và phòng chống hiệu quả ,hạn chế tối đa các thiên tai do biển gây ra.
-biển đông ko phải của riêng việt nam mà có liên quan đến nhiều quốc gia nên sử dụng,bảo bệ nguồn lợi biển đông cần có sự hợp tác của những nc chung biển đong. Đó cũng là giải pháp gìn giữ hòa bình,ổn định an ninh khu vực.
 
T

thuydung97

Câu 2:tính chất ndagm cuả tnvn là do vị trí địa lí và lãnh thổ quy định

trả lời;
-vị trí nàm trong nội chí tuyến đã quy định tính chất của khí hậu,thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta
-do nằm ở rìa phía đong bán đảo đông dương đã quy định tính chất bán đảo của cảnh quan thiên nhiên nước ta
-do giáp biển đông ,đường bờ biển dài đã quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất ẩm
-do nằm trong khu vực hoat động mạnh của gió mùa châu á và gió tín phong bán cầu bắc nân đã quy nhịp điệu mùa của khí hâu và các thành phần tự nhiên khác của nước ta.
 
Top Bottom