[Địa lí 12] Thảo luận tí naz

S

sudi_k51

hờ hờ.Tài liệu cấp trên cho biết thất nghiệp đồng nghĩa với không có việc làm
Thất nghiệp và thiếu việc làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
 
Top Bottom