[ Địa lí 12] Ôn Thi Đại Học và Tốt Nghiệp Theo Chủ Đề

O

omo.sumii

dựa vào atlat địa lý việt nam trình bày và giải thích sự phát triển Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm của nước ta

- Sự phát triển: Giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm qua các năm có tốc độ tăng nhanh, tăng từ 49.4 nghìn tỉ đồng (chiếm 24.9% giá trị sx so với ngành CN) trong năm 2000 lên đến 97.7 (chiếm 23.5% giá trị sx so với ngành CN) nghìn tỉ trong năm 2005 và tăng từ 97.7 đến 135.2 tỉ đồng (chiếm 23.7% giá trị sx so với ngành CN) trong năm 2007.

- giải thích:

+) Khả năng tăng sản lượng là nhờ tặng vụ và tăng năng suất cây trồng, nước ta dần áp dụng khoa học kĩ thuật trong chế biến lương thực - thực phẩm

+) Nguồn nguyên liệu dồi dào

+) Sự cân đối gữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến gắn với cơ chế thị trường
 
Top Bottom