Địa 12 [ Địa lí 12] Khí hậu

Status
Không mở trả lời sau này.
M

mittin123

Last edited by a moderator:
V

volongkhung

Nêu những ảnh hưởng của khí hậu đến nước ta
a/ Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp:
*Thuận lợi: nền nhiệt ẩm cao thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình Nông - Lâm kết hợp, nâng cao năng suất cây trồng.
*Khó khăn: lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, khí hậu thời tiết không ổn định, mùa khô thiếu nước, mùa mưa thừa nước…
b/ Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống:
*Thuận lợi để phát triển các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản, GTVT, du lịch…đẩy mạnh các hoạt động khai thác, xây dựng… vào mùa khô.
*Khó khăn:
+ Các hoạt động GTVT, du lịch, công nghiệp khai thác… chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu, chế độ nước sông.
+ Độ ẩm cao gây khó khăn cho quản lý máy móc, thiết bị, nông sản.
+ Các thiên tai như: mưa bão, lũ lụt hạn hán và diễn biến bất thường như dông, lốc, mưa đá, sương muối, rét hại, khô nóng… gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
+ Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái.
 
T

thiendv

Khi làm một bài phân tích các bạn phải đi từ cái chung nhất đến những cái nhỏ hơn, chi tiết. Đừng vào thẳng vấn đề mà câu hỏi đưa ra vì tính chất các môn xã hội (trừ Anh) phải có mở bài, thân bài, kết luận đầy đủ. Với chủ đề của Topic này bạn nên đưa ra 1 dàn ý chi tiết trước khi viết:
1. Mở bài nêu khái quát về khí hậu nước ta và dẫn đến phần phân tích: Với các đặc điểm như vậy sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định cho việc phát triển kinh tế
2. Nội dung: Bạn có thể phân tích theo hai hướng: Vừa nêu đặc điểm khí hậu vừa phân tích ảnh hưởng hoặc nêu hết đặc điểm rồi nêu ảnh hưởng. Ảnh hưởng có ảnh hưởng thuận lợi và khó khăn. Luôn phân tích thuận lơi trước, khó khăn sau. Mình thường phân tích theo hướng 1. Vì phân tích theo hướng 2 dễ bị lặp.
3. Kết luận: "Phán" lại 1 câu về việc ảnh hưởng của khí hậu đồng thời thêm 1, 2 câu về việc với sự tiến bộ về KHKT Việt Nam đang có những bước đi vững chắc (chém thế) trong việc khắc phục và cải thiện các điều kiện sản xuất để phù hợp với tự nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của khí hậu đến sản xuất.
Hiện t chưa có thời gian nên không phân tích kỹ bài này được. Với loại bài mở như thế này bạn có thể phân tích trong vòng 90', 60' thậm chí 15'. Điều này tùy thuộc vào yêu cầu của Giáo viên. Mình hi vọng có thể cung cấp cách làm bài hữu ích cho các bạn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom