[Địa lí 12] Câu hỏi về duyên hải Nam Trung Bộ

N

nho_ha

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giúp t 2 câu hỏi này thanks

1, Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc trung Bộ thuận lợi như thế nào?

2,Vấn đề lương thực , thực phẩm trong vùng cần đc giải quyết = cách nào? khả năng giải quyết vấn đề này?

Tạo sao việc tăng cường kết câu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đăctj biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng??
 
Last edited by a moderator:
A

ang3l_l0v3_teen9x

Câu 2+ Cách giải quyết :
- Tăng cường khai thác các thế mạnh về các đồng bằng để trồng lúa, cây cn ngắn ngày, cây rau, đậu....
- Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ở các vùng đồi phía tây như bò, dê...
- Phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở vùng biển
+ Khả năng giải quyết vấn đề lương thực- thự phẩm tại chỗ là rất lớn. Vấn đề lương thự - thự phẩm của vùng hoàn toàn có thể giải quyết đc nhất là trong đk nền kinh tế hàng hoá như hiện nay.
Ý tiếp theo Trả lời: Vì :
+ Cho phép khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhiên để hình thành cơ cấu nên kinh tế
+ Thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa các vùng trong và ngoài nc
+ Phát triển giao thông đường bộ nhằm khai thác tốt tiềm năng của vùng
+ Cho phép khai thác các thế mạnh về biển . Phát triển các cảng nc sâu, hình thành các khu cn, khu chế xuất và khiu ktế mở...

Chúc cậu thi tốt nhé!:D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom