Địa 12 [Địa lí 12] Biến đổi khí hậu

H

hhtthanyeu

Kỹ năng thuyết phục người khác cùng ứng phó. Sau đó là những kỹ năng sống sót, chăng dây, kết bè, bơi, nhảy, chạy, nhóm lửa, tìm thức ăn từ các cây cối, kỹ năng quan sát sinh vật nhận biết dấu hiệu thiên tai, kỹ năng đoàn kết trong hoạn nạn, tránh động đất, sóng thần, lũ lớn...
 
Top Bottom