Địa Địa lí 10.

Q

quyettam1123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tại sao các nhân tố này ảnh hưởng đến tỉ suất sinh thô?
- Tự nhiên sinh học
- Phong tục, tập quán
- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
- Chính sách của nhà nước
Tại sao các nhân tố này ảnh hưởng đến tỉ suất tử thô?
- Chiến tranh nghèo đói, bệnh tật
- Thiên tai.
 
Top Bottom