Địa [ĐỊA 11] Dân số Việt Nam

B

bich_2611

  • Like
Reactions: Kiều Anh.
L

leduc22122001

Câu 1: Nước ta là một nước đông dân, với dân số năm 2015 là 90 triệu người, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á và thứ 13 thế giới.

- Có nhiều thành phần dân tộc, với 54 dân tộc sống khắp vùng lãnh thổ của đất nước.

- Dân số còn tăng nhanh, mỗi năm dân số nước ta còn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người.

- Cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ, nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi chiếm 27%, nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi chiếm 64%.

- Dân cư phân bố chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi; giữa thành thị với nông thôn.
Câu 4: Dịch vụ :

Các ngành dịch vụ phát triển có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất , sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước , tạo thêm việc làm cho người dân . Sự phát triển của các ngành dịch vụ còn cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên , các di sản văn hóa , lịch sử , cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người
Thương mại
- Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng . Đối với nhà sản xuất , hoạt động thương mại có tác động từ việc cung ứng nguyên liệu , vật tư , máy móc đến việc tiêu thụ sản phẩm . Đối với người tiêu dùng , hoạt động thương mại không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ mà còn có tác dụng tạo ra thị hiếu mới nhu cầu mới
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
em hiểu gì về lao dộng việc làm và chất lượng cuộc sống?
Lao động việc làm nghĩa là :
Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển .
Chất lượng cuôc sống :
nền nông nghiệp việt nam có đăc điểm gì ?
- Khí hậu:
+ Nền khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
+ Khí hậu phân hóa đa dạng
Từ đó tạo điều kiện thâm canh, tăng năng suất, tạo điều kiện cho cây trồng vật, nuôi phát triển quanh năm, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi.
- Địa hình và đất trồng: cho phép, đòi hỏi hình thành các hình thức canh tác khác nhau
+ Đồng bằng: cho phép phát triển cây lương thực, chăn nuôi, thủy sản
+ Trung du, miền núi: phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, hình thành các mô hình nông - lâm kết hợp
Bạn tham khảo !
 
Top Bottom