Địa [Địa 10] Ôn thi học kì.

Paulo Herrera

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2017
128
40
79
23
Theo mình thì:
- Khai thác triệt để hơn, tránh lãng phí.
- Tiến bộ khoa học, kĩ thuật giúp thăm dò, đánh giá chính xác nơi và trữ lượng tài nguyên
- Sử dụng một cách có hiệu quả nguồn tài nguyên.
 
Top Bottom