Sử 11 Đề xuất canh tân

Trần Hà Ly

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2022
28
48
6
18
Lào Cai

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
Trình bày khái quát nội dung của một số đề xuất canh tân đất nước ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX:

a. Hoàn cảnh ra đời: Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân cùng mong muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù. =>Một số quan lại, sĩ phu thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, đòi thay đổi chính sách vô chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của triều đình Huế.
b. Nội dung chính của các đề xuất:
+ Yêu cầu đòi đổi mới đất nước về mọi mặt (Có thể kể đến việc đòi mở cửa biển Trà Lí ở Nam Định cho nước ngoài vào buôn bán).
+ Đẩy mạnh khai thác ruộng hoang, khai mỏ.
+ Chấn chỉnh quốc phòng, chấn chỉnh bộ máy quan lại, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao.
+ Yêu cầu cải cách giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ đất nước.
+ Mở rộng, phát triển buôn bán, phát triển công thương nghiệp và tài chính.
c. Nội dung cụ thể của một số đề xuất/ cải cách:
+ Năm 1872, Viện Thương Bạc đã xin mở ba cửa biển ở miền Trung và miền Bắc để thông thương với bên ngoài.
+ Từ năm 1863 - 1871, Nguyễn Trường Tộ đã dâng 30 bản điều trần, với mong muốn chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục... nhưng không được chấp nhận.
+ Trong các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã có những đề nghị cải cách nhằm chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
d. Kết quả: Thất bại.
Các đề xuất canh tân này thất bại là vì:
+ Các đề xuất canh tân còn diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa giải quyết mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp (đây được xem là vấn đề cơ bản của thời đại)
+ Vấp phải sự khước từ của triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi hiện trạng của đất nước. => Vì vậy, làm cho đất nước luẩn quẩn trong vòng lạc hậu, bế tắc của chế độ phong kiến đương thời.
Chúc các bạn học tốt !!
Trên đây là đáp án tham khải của mình, bạn có thể xem qua.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại:
Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom