Đề tú tài số tuần 5

C

camdorac_likom

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 Điện phân dung dịch NaOH trong nước bằng dòng điện có I = 10A, thời gian là 268 giờ. Sau khi điện phân còn lại 100g dung dịch NaOH 24%. Nồng độ ban đầu của NaOH là:
Chọn câu trả lời đúng nhất A. 0,24%
B. 2,4%
C. 40%
D. 12%

. m NaOH = 100.0,24 = 24g
ban đầu: m dd = 100 + 900 = 1000 g <=900 lấy ở đâu ra
Khi điện phân chỉ mất H2O còn khối lượng NaOH không thay đổi,
Vậy ban đầu: %C NaOH = 24:2000 . 100% = 2,4%
m dung dịch giảm là do khí oxi bay lên mình tính ra m oxi phải là 800
Chẳng hiểu gì cả
 
Top Bottom