Đề thi

Kay Wallah

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng ba 2020
23
5
6
Hà Nội
Amsterdam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.Điền từ
1.A clock ............ you the time
2.Bad driving often............many accidents.
3.Its' time......recess.
4.We have lots of .......... in the summer.
5.Please tell me.........about your study.
II.Chọn câu trả lời đúng
1.TV programmes "Daddy,where are we going?" is not only interesting........it also teaches children a lot of thing about family and friendship.
A.and B.but C.because
2.Would you like ......that for you?
A.me doing B.that I do C.me to do
3.She hates fish and.....do I
A.either B.neither C.so
Cảm ơn trước !!
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
14
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
I.Điền từ
1.A clock ....tells........ you the time
2.Bad driving often...cause.........many accidents.
3.Its' time...for...recess.
4.We have lots of ..rains........ in the summer.
5.Please tell me....more.....about your study.
II.Chọn câu trả lời đúng
1.TV programmes "Daddy,where are we going?" is not only interesting........it also teaches children a lot of thing about family and friendship.
A.and B.but C.because (not only......but also ;ko chỉ....mà còn......
2.Would you like ......that for you?
A.me doing B.that I do C.me to do
3.She hates fish and.....do I
A.either B.neither C.so
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
I.Điền từ
1.A clock ....tells........ you the time
2.Bad driving often...cause.........many accidents.
3.Its' time...for...recess.
4.We have lots of ..rains........ in the summer.
5.Please tell me....more.....about your study.
II.Chọn câu trả lời đúng
1.TV programmes "Daddy,where are we going?" is not only interesting........it also teaches children a lot of thing about family and friendship.
A.and B.but C.because (not only......but also ;ko chỉ....mà còn......
2.Would you like ......that for you?
A.me doing B.that I do C.me to do
3.She hates fish and.....do I
A.either B.neither C.so
Cho mình góp ý nho nhỏ tí nhé ở câu 4 thì mình nghĩ là rain không thêm s đâu bạn!! Còn lại mình hoàn toàn đồng ý với bạn ^^

Sunny
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Top Bottom