Đề thi vào 10 chuyên lí tỉnh bình thuận năm 2017-2018

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Bài 1:
a) Vì 2 xe xuất phát cúng lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên khi hai xe gặp nhau tại C lần thứ nhất thì xe chưa đi tới B.
Khoảng cách BC: 50km [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] AC= AB -BC = 70 km
Ta có: v1/v2 = s1/t1 / s2/t2
Trong đó: t1=t1=t
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v1/v1= 7/5
b) Từ câu a) ta có: v1*t+ v2*t=120
Lại có : v1=1,4v2
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v2= 50t (1)
Ta lại có: v2= 50/t (2)
Giải phương trình (1), (2) ta được: v2=50km/h [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v1= 70km/h
Xe ô tô đi tới B trong thời gian: t1'= 50/70 = 0,71h
Trong t1, xe máy đi được quãng đường: s2'= 0,71*50= 35,5km
Vì khoảng cách của hai xe lúc này là ( 50+ 35,5) nên xe ô tô ko đuổi kịp xe máy trước khi xe máy tới A.
Khoảng cách từ xe máy tới A s3= 120- 85,5 = 34,5km
Xe máy đi s1'' trong t3= 34,5/ 50 = 0,69h
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] quãng đường xe ô tô đi dc trong t3: s4= 0,69* 70 = 48,3km
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] khoảng cách của 2 xe lúc này là: 120-48,3= 71,7 km
Vì hai xe chuyển động ngược chiều nên tời gian để hai xe gặp nhau : L/ v1+v2 = 71,7/ 50 +70 = 0,5975h
Vậy hai xe gặp nhau lần thứ hai cách A một khoảng: 0,5975* 50 = 29,875km
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Bài 1:
a) Vì 2 xe xuất phát cúng lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên khi hai xe gặp nhau tại C lần thứ nhất thì xe chưa đi tới B.
Khoảng cách BC: 50km [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] AC= AB -BC = 70 km
Ta có: v1/v2 = s1/t1 / s2/t2
Trong đó: t1=t1=t
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v1/v1= 7/5
b) Từ câu a) ta có: v1*t+ v2*t=120
Lại có : v1=1,4v2
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v2= 50t (1)
Ta lại có: v2= 50/t (2)
Giải phương trình (1), (2) ta được: v2=50km/h [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v1= 70km/h
Xe ô tô đi tới B trong thời gian: t1'= 50/70 = 0,71h
Trong t1, xe máy đi được quãng đường: s2'= 0,71*50= 35,5km
Vì khoảng cách của hai xe lúc này là ( 50+ 35,5) nên xe ô tô ko đuổi kịp xe máy trước khi xe máy tới A.
Khoảng cách từ xe máy tới A s3= 120- 85,5 = 34,5km
Xe máy đi s1'' trong t3= 34,5/ 50 = 0,69h
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] quãng đường xe ô tô đi dc trong t3: s4= 0,69* 70 = 48,3km
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] khoảng cách của 2 xe lúc này là: 120-48,3= 71,7 km
Vì hai xe chuyển động ngược chiều nên tời gian để hai xe gặp nhau : L/ v1+v2 = 71,7/ 50 +70 = 0,5975h
Vậy hai xe gặp nhau lần thứ hai cách A một khoảng: 0,5975* 50 = 29,875km
Mình bị lộn chỗ kia, sai rồi! Bạn có đáp án ko cho mình xin nha :)
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đây là bài sửa của mình nha! Cho mình xin lỗi!
Câu a) của mình làm đúng rồi nha bạn!
Câu b)
Ta có: ô tô đi tiếp về B trong khoảng thời gian t1: v1*t1=50 km
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] v2*t1 = v2* 50/v1 = v2 *50/ 1,4v2 = 35,7 km
khoảng cách từ A đến xe máy: 120 - ( 50+ 35,7) = 34,3 km
Vì khoảng cách của 2 xe lúc này là 85,7km [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là t2= 85,7/ v1 + v2 = 85,7/ 2,4v2 = 35,7/v2 (h)
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] quãng đường xe máy đi được trong t2 là v2* 35,7/v2 = 35,7 km > 34,3 km
Nên: ô tô ko đuổi kịp xe máy trước khi xe máy đến A.
Thời gian xe máy đi đến A: t3= 34,3/v2 [tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] quãng đường oto đi trong t3: v1*t3 = 1,4v2 *34,3/v2 = 48,02 km
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] khoảng cách của hai xe lúc này là: L = 120 - 48,02 = 71,98km
[tex]\dpi{80} \Rightarrow[/tex] thời gian để hai xe gặp nhau: t' = 71,98/ v1+v2 = 71,98/ 2,4v2 (h)
Vậy lần gặp nhau thứ hai của 2 xe cách A một khoảng: d= v2 * 30/v2 = 30 (km)
Hi vọng lần này sẽ đúng :) Có gì sai thì nói mình nha!
 
  • Like
Reactions: trunghieuak53
Top Bottom