Đề tuyển sinh vào 10 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh(mã đề 142) tỉnh Tiền Giang năm 2019-2020

nhatminh1472005

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
643
411
101
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Mã đề 142:
Question 1: A
Question 2: C
Question 3: D
Question 4: C
Question 5: C
Question 6: D
Question 7: D
Question 8: D
Question 9: C
Question 10: B
Question 11: D
Question 12: B
Question 13: A
Question 14: A
Question 15: A
Question 16: C
Question 17: A
Question 18: C
Question 19: D
Question 20: C
Question 21: C
Question 22: D
Question 23: C
Question 24: C
Question 25: D
Question 26: C
Question 27: A
Question 28: A
Question 29: B
Question 30: B
Question 31: C
Question 32: B
Question 33: B
Question 34: A
Question 35: D
Question 36: D
Question 37: C
Question 38: A
Question 39: A
Question 40: A
 

namphuong_2k3

Cựu Mod Anh|Quán quân TE S1
Thành viên
1 Tháng tư 2017
566
1,215
229
20
Bình Định
Đáp án mã đề 142:
Question 1: A
Question 2: C
Question 3: D
Question 4: C
Question 5: C
Question 6: D
Question 7: D
Question 8: D
Question 9: C
Question 10: B
Question 11: D
Question 12: B
Question 13: A
Question 14: A
Question 15: A
Question 16: C
Question 17: A
Question 18: C
Question 19: D
Question 20: C
Question 21: C
Question 22: D
Question 23: C
Question 24: C
Question 25: D
Question 26: C
Question 27: A
Question 28: A
Question 29: B
Question 30: B
Question 31: C
Question 32: B
Question 33: B
Question 34: C
Question 35: D
Question 36: D
Question 37: C
Question 38: A
Question 39: A
Question 40: A
 
Top Bottom