Đề 10 Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023 - Lịch Sử (chuyên)

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,467
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh

Attachments

  • 286372180_3192549987683826_4211079442094435621_n.jpg
    286372180_3192549987683826_4211079442094435621_n.jpg
    113.5 KB · Đọc: 22
  • 286372180_3192549987683826_4211079442094435621_n.jpg
    286372180_3192549987683826_4211079442094435621_n.jpg
    113.5 KB · Đọc: 11
Last edited by a moderator:
Top Bottom