Sinh Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Thái Nguyên 2017-2018

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,448
239
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên năm học 2017 – 2018

Môn thi: Sinh Học

Câu 1


Bảng dưới đây là kết quả đo một số thành phần không khí hít vào và thở ra ở 1 người bình thường.

image.jpg

a. Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần không khí hít vào và thở ra.

b. Giả sử người nói trên hô hấp bình thường là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 450 ml. Hãy tính (theo đơn vị lít):

- Lượng khí O2 mà người đó đã lấy từ môi trường bằng con đường hô hấp trong 1 ngày.

- Lượng khí CO2 mà người đó đã thải ra môi trường bằng con đường hô hấp trong 1 ngày.


Câu 2

Gen A của một sinh vật nhân sơ có 900 nucleotide loại A và có tỷ lệ A/G = 3/2. Gen A bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T trở thành gen a. Hãy xác định số liên kết hidro của gen a.


Câu 3

Một tế bào sinh dục cái sơ khai có 2n = 44, trong quá trình phân bào liên tiếp môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 11176 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới hoàn toàn, các tế bào này bước vào vùng chín giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng 50%, của tinh trùng 6,25%. Hãy tính:

a. Số đợt phân bài của tế bào sinh dục cái sơ khai.

b. Số hợp tử tạo thành.

c. Số tế bào sinh tinh cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.


Câu 4

Ở một loài thực vật, cho 2 dòng thuần chủng cây thân cao, hoa vàng lai với cây thân thấp, hoa đỏ thu được F1. Cho cây F1 lai với cây khác (cây B) thu được F2 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 1 cây thân cao, hoa vàng : 2 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ. Biết rằng mỗi gen quy đinh 1 tính trạng.

a. Hãy xác định kiểu gen có thẻ có của cây F1 và cây B.

b. Cho cây B lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào?


Câu 5

Cho các ví dụ sau:

a. Cây mạ (cây lúa non) bị mất khả năng tổng hợp diệp lục nên có màu trắng.

b. Con tắc kè hoa biến đổi màu sắc theo nền môi trường.

Các ví dụ trên thuộc loại biến dị nào? Phân biệt các loại biến dị trên về đặc điểm biểu hiện và khả năng di truyền.


Câu 6

a. Ở một loài động vật, có 2 tế bào sinh trứng có kiểu gen AabbDd tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Số loại trứng thực tế có thể có là bao nhiêu? Hãy viết kiểu gen tương ứng với số loại trứng thực tế nói trên?

b. Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào cơ thể.


Câu 7

Phả hệ ở hình dưới đây ghi lại sự di truyền một bệnh ở người. Biết rằng bệnh đó do một gen quy định và không xảy ra đột biến. Hãy cho biết:

a. Một cặp vợ chồng đều không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh không? Giải thích.

b. Một cặp vợ chồng đều mắc bệnh có thể sinh ra con gái không mắc bệnh không? Giải thích.

image.jpg


Câu 8

Hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là kết quả của mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào thì hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật diễn ra mạnh mẽ? Từ mối quan hệ trên, trong trồng trọt và chăn nuôi ta cần lưu ý điều gì để đạt năng suất cao?


Câu 9

a. Lấy ví dụ về 1 lưới thức ăn trong tự nhiên. Từ ví dụ đó, hãy chỉ ra các mắt xích chung.

b. Trong một lưới thức ăn hoàn chỉnh có những thành phần chủ yếu nào?


Câu 10

a. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển? Hãy cho biết các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển.

b. Khống chế sinh học là gì? Nêu ý nghĩa cả khống chế sinh học. Lấy một số ví dụ về hiện tượng này trong thực tiễn sản xuất.


---- Hết ----
 
Last edited:
Top Bottom