Sinh Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên KHTN - Hà Nội 2017-2018

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,448
239
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 chuyên KHTN - Hà Nội Năm Học 2017-2018

Môn Thi: Sinh Học

Câu 1

a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính của người.

b. Ở người, đột biến lệch bội nhiễm sắc thể giới tính thường gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn so với đột biến lệch bội nhiễm sắc thể thường. Giải thích.


Câu 2

a. Nêu những điểm khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân I của tế bào lưỡng bội.

b. Những sự kiện nào xuất hiện trong giảm phân góp phần hình thành giao tử mang các tổ hợp gen khác nhau?


Câu 3

a. Đột biến gen là gì? Nêu các nguyên nhân gây nên đột biến gen.

b. Trong số các phát biểu sau về đột biến gen, có hai phát biểu đúng. Hãy xác định và giải thích tại sao hai phát biểu đó đúng.

(1) Tất cả các đột biến gen hình thành trong quá trình giảm phân đều di truyền cho đời con.

(2) Phần lớn đột biến gen ít gây hại cho sinh vật hơn so với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

(3) Ở các loài sinh sản hữu tính, nhiều đột biến gen không được di truyền cho đời con.

(4) Mọi đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình đều có hại cho sinh vật.


Câu 4

Ở một loài động vật có vú, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng; gen B quy định lông đen trội không hoàn toàn so với gen b quy định lông nây, kiểu gen Bb quy đinh lông xám; gen D quy định đuôi cong trội hoàn toàn so với gen d quy định đuôi thẳng. Cho cá thể cái mắt đỏ, lông xám, đuôi cong lai với cá thể đực mắt đỏ, lông nâu, đuôi thẳng, đời F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình như sau: 2 cái mắt đỏ, lông xám, đuôi cong : 2 cái mắt đỏ, lông nâu, đuôi thẳng : 1 đực mắt đỏ, lông xám, đuôi cong : 1 đực mắt đỏ, lông nâu, đuôi thẳng : 1 đực mắt trắng, lông xám, đuôi cong : 1 đực mắt trắng, lông nâu, đuôi thẳng.

a. Xác định quy luật di truyền của các tính trạng.

b. Cho cá thể đực mắt đỏ, lông xám, đuôi cong F1 lai với cá thể cái M; đời F2 thu được tỉ lệ phân ly kiểu hình là 1 : 1 : 1 : 1 (không xét đến giới tính). Xác định các kiểu gen có thể có của cá thể M.


Câu 5

a. Lai hai dòng ngô thuần chủng, người ta thu được cây lai F1 có sức sống và năng suooats con hơn các dạng bố mẹ. Tuy nhiên, khi sử dụng F1 làm giống, đời F2 biểu hiện sức sống và năng suất kém. Giải thích tại sao có sự khác biệt về sức sống, năng suất giữa đời F1 và đời F2? Biết rằng, ngô có thể sinh sản bằng hình thức tự thụ phấn hoặc giao phấn.

b. Kĩ thuật gen được ứng dụng để sản xuất với số lượng lớn protein insulin của người nhờ té bào nhận là vi khuẩn E. coli. Giải thích tại sao insulin được sản xuất bằng kĩ thuật gen vẫn có cấu trúc và chức năng tương tự như insulin được tổng hợp trong tế bào của cơ thể người?


Câu 6

Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của bệnh X và bệnh Y trong một đại gia đình.

image.jpg

Cho rằng: không có đột biến mới phát sinh trong phả hệ, mỗi bệnh do một gen quy định, các gen phân ly độc lập.

a. Xác định quy luật di truyền có khả năng chi phối tính trạng bệnh X và bệnh Y.

b. Xác định kiểu gen của người nam số 16.

c. Cặp vợ chồng 16 và 17 có nguy cơ sinh ra một người con bị cả hai bệnh X và Y không? Giải thích.


Câu 7

a. Nhân tố sinh thái là gì? Con người có phải là một nhân tố sinh thái không? Tại sao?

b. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên sinh vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cho ví dụ minh họa.


Câu 8

a. Quần thể người có những đặc điểm khác biệt cơ bản nào so với các quần thể sinh vật khác? Vì sao có sự khác biệt đó?

b. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên với tăng dân số thực tế. Nêu hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh.


Câu 9

a. Xét về vai trò dinh dưỡng, các loài sinh vật trong một quần xã được chia thành mấy nhóm chính? Nêu chức năng dinh dưỡng của mỗi nhóm.

b. Cho một lưới thức ăn như hình dưới

image.jpg

(1) Việc loại bỏ C1 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến C2? Giải thích.

(2) Nếu du nhập vào lưới thức ăn này một loài động vật D chuyên ăn thịt C1 và C2 thì số lượng C3 thay đổi thế nào? Vì sao?


Câu 10
Cho hai chuỗi thức ăn sau:

(1) Cỏ [tex]\rightarrow[/tex] Sâu [tex]\rightarrow[/tex] Chim sâu [tex]\rightarrow[/tex] Diều hâu.

(2) Mướp [tex]\rightarrow[/tex] Bọ xít [tex]\rightarrow[/tex] Vi khuẩn [tex]\rightarrow[/tex] Virus.

a. Từ hai chuỗi thức ăn trên, hãy vẽ hai tháp sinh thái tương ứng minh họa số lượng cá thể của các loài.

b. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chuỗi thức ăn này.


---- Hết ----
 
Last edited:
Top Bottom