de thi toán học kì II ai có bozz lên giùm với ^~^

T

thuydung21

tớ mới có phần tự luận ak`
mới thi hồi chiều xong nè
trắc nghiệm dễ lắm khỏi ha!
câu 1: giải phương trình: 4(x+3)=x-12
câu 2: giải phương trình: (x^2-8x+5)/(x-2)(x+3) = 3/(x-2) + 2/(x+3)
câu 3: giải bất phương trình: -7x+21<0
câu 4: giải BPT và biểu diễn trên trục số: (x-3)/2 + (2x+5)/4 \geq (3x - 7)/5
câu 5:hai xe ô tô chở học sinh thi học sinh giỏi từ Đà Lạt về Di Linh. xe ô tô thứ nhất đi hết 1h15', xe ô tô thứ hai đi hết 1h30'. tính vận tốc mỗi xe, biết mỗi giờ xe ô tô thứ nhất đi nhanh hơn xe ô tô thứ hai 10km.
câu 6: chứng minh rằng: x^4 - 3x^3 + 6x^2 > 3x - 5
câu 7: cho hình bình hành ABCD. từ A kẻ AN vuông góc với CD (N thuộc CD), AM vuông góc với BC (M\ thuộc BC). Chứng minh tam giác ABM đồng dạng với tam giác ADN
câu 8: cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, I là giao điểm của hai đường cao BH và CK ( H thuộc AC, K thuộc AB) biết BI = 6cm, CI = 3cm, BH + CK = 15 cm. tính độ dài các đoạn thẳng IH, IK.
xong! nhớ cám ơn ak` nha! ^^
 
Last edited by a moderator:
D

duc8c2

câu4 ; (x-3)/2+(2x+5)/4\geq (3x-7)/5
\Leftrightarrow 10x-30+10x+25\geq 12x-28
\Leftrightarrow 20x-5\geq 12x-28
\Leftrightarrow8x\geq-23
\Rightarrow x\geq(-23)/8
 
Top Bottom