đề thi thử tốt nghiệp

N

nguyethaha

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đây là đề thi thử tốt nghiệp trường mình các bạn làm thử nha
câu1: đặc điểm nào sau đây không phải của plasmit?
A. nằm trong tế bào chất của tế bào vi khuẩn
B. ADN dạng vòng, mạch kép
C. vec tơ chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận
D. ADN dạng thẳng, dễ tạo ADN tái tổ hợp
câu2:hai loài
sinh vật sống ở hai khu vực địa lí khác xa nhau(2 châu lục khác nhaucos nhiều đặc điểm giống nhau. cách giải thích nào sau đây về sự giống nhau giữa hai loài hợp lí hơn cả?
A. điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau
B. điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các đặc điểm thích nghi giống nhau
C. hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau
D. cả A,B và C đều đúng
câu3: vai trò của các cơ chế cách li trong tiến hoá?
A. ổn định thành phần kiểu gen của quần thể
B. ngăn cản sự trao phối tự do, tăng cường sự phân hoá kiểu gen so với quần thể gốc
D. làm cho quần thể luôn ổn định
câu4: trong một quần thể giao phối, A quy định quả tròn, a quy định quả bầu. tần số alen A của quần thể là 0,9. cấu trúc di truyền của quần thể đạt trạng thái cân bằng là:
A. 0,64AA/0.32Aa/0.04aa
B. 0,49AA/0,42Aa/0.09aa
C. 0.81AA/0.18Aa/0.01aa
D. 0.01AA/0.18Aa/0,81aa
câu5: quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới được hình thành dưới biển được gọi là
A. diễn thế thứ sinh
B. diễn thế phân huỷ
C. diễn thế nguyên sinh
D. diễn thế dưới nước
cau6: khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:
A. môi trường
B. ổ sinh thái
C. giới hạn sinh thái
D. sinh cảnh
câu7: vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là:
A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể
B. quy định chiều hướng, nhịp điệu biến đổi thành phàn kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá
C. làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
D. làm biến đổi tần sôálen theo hướng có lợi
câu8: bệnh mù máu ở người do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định, gen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. một người con gái đc sinh ra từ mẹ có kiểu gen dị hợp và bố bình thường. người con gái này lớn lên lấy chồng bình thường thì xác suất sinh đứa con bị mù màu là bao nhiêu phần trăm?
A. 12.5%
B. 25%
C. 37.5%
D. 50%
câu9: xét phép lai P: AaBb x AaBb. mỗi gen quy định một tính trạng. nếu một tính trạng trội hoàn toàn còn tính trạng kia trội không hoàn toàn, kết quả phân li kiểu hình F1 là:
A. 9:3:3:1
B. 6:3:3:2:1:1
C. 1:2:1:1:2:1
D. 3:3:1:1
câu10: để tách dòng gen chứa ADN tái tổ hợp cần phải:
A. chọn tế bào nhận và tế bào véc tơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng
B, chọn tế bào nhận và véc tơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng
C. bboor sung tetraxilin vào môi trường nuôi cấy
D. tế bào vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp có khả năng sản xuất insulin

đề dài quá 40 câu mà mình ghi mới có 10 câu mỏi tay quá hjhj
 
L

leanhphap

đây là đề thi thử tốt nghiệp trường mình các bạn làm thử nha
câu1: đặc điểm nào sau đây không phải của plasmit?
A. nằm trong tế bào chất của tế bào vi khuẩn
B. ADN dạng vòng, mạch kép
C. vec tơ chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận
D. ADN dạng thẳng, dễ tạo ADN tái tổ hợp
câu2:hai loài
sinh vật sống ở hai khu vực địa lí khác xa nhau(2 châu lục khác nhaucos nhiều đặc điểm giống nhau. cách giải thích nào sau đây về sự giống nhau giữa hai loài hợp lí hơn cả?
A. điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau
B. điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các đặc điểm thích nghi giống nhau
C. hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau
D. cả A,B và C đều đúng
câu3: vai trò của các cơ chế cách li trong tiến hoá?
A. ổn định thành phần kiểu gen của quần thể
B. ngăn cản sự trao phối tự do, tăng cường sự phân hoá kiểu gen so với quần thể gốc
D. làm cho quần thể luôn ổn định
câu4: trong một quần thể giao phối, A quy định quả tròn, a quy định quả bầu. tần số alen A của quần thể là 0,9. cấu trúc di truyền của quần thể đạt trạng thái cân bằng là:
A. 0,64AA/0.32Aa/0.04aa
B. 0,49AA/0,42Aa/0.09aa
C. 0.81AA/0.18Aa/0.01aa
D. 0.01AA/0.18Aa/0,81aa
câu5: quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới được hình thành dưới biển được gọi là
A. diễn thế thứ sinh
B. diễn thế phân huỷ
C. diễn thế nguyên sinh
D. diễn thế dưới nước
cau6: khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:
A. môi trường
B. ổ sinh thái
C. giới hạn sinh thái
D. sinh cảnh
câu7: vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là:
A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể
B. quy định chiều hướng, nhịp điệu biến đổi thành phàn kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá
C. làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
D. làm biến đổi tần sôálen theo hướng có lợi
câu8: bệnh mù máu ở người do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định, gen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. một người con gái đc sinh ra từ mẹ có kiểu gen dị hợp và bố bình thường. người con gái này lớn lên lấy chồng bình thường thì xác suất sinh đứa con bị mù màu là bao nhiêu phần trăm?
A. 12.5%
B. 25%.....cái này bạn chưa rõ con gái kiểu gen nếu thế phải xét 2 trường hợp ...rồi cộng lại chia 2 mà ở đây chỉ có đáp án 25% suy nó con gái dị hợp tử
C. 37.5%
D. 50%
câu9: xét phép lai P: AaBb x AaBb. mỗi gen quy định một tính trạng. nếu một tính trạng trội hoàn toàn còn tính trạng kia trội không hoàn toàn, kết quả phân li kiểu hình F1 là:
A. 9:3:3:1
B. 6:3:3:2:1:1.....cái này thì khỏi phải bàn
C. 1:2:1:1:2:1
D. 3:3:1:1
câu10: để tách dòng gen chứa ADN tái tổ hợp cần phải:
A. chọn tế bào nhận và tế bào véc tơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng
B, chọn tế bào nhận và véc tơ chuyển gen không có dấu hiệu đặc trưng.....2 câu giống nhau nên đề sai khỏi phải làm cũng có điểm hehehe

C. bboor sung tetraxilin vào môi trường nuôi cấy
D. tế bào vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp có khả năng sản xuất insulin

đề dài quá 40 câu mà mình ghi mới có 10 câu mỏi tay quá hjhj

Chắc sẽ sai nhiều mong mọi người sửa sai giúp mình
 
T

tan912

câu 2 đó chính xác là đáp án C, sáng này mình vừa mới làm xong,Xem luôn cả đáp án rồi
 
Top Bottom