Vật lí 10 Đề thi olympic tháng 4 vật lí 10 Tp HCM 2018

baogiang0304

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2016
929
1,004
136
21
Hà Nội
THPT Yên Hòa
TH1:Xét các lực tác dụng lên mỗi quả cầu :vt P +vt Fđt =vt Fth
Ta có:[tex]P=F_{th}.cos35=>F_{th}=\frac{P}{cos35}[/tex]
(*)[tex]F_{dt}=F_{th}.cos55=\frac{P.cos55}{cos35}=\frac{mg.sin35}{cos35}=k\frac{\left | q_{1}.q_{2} \right |}{r^{2}}[/tex] =>[tex]q_{1}.q_{2}[/tex]=..
TH2:Xét các lực tác dụng lên mỗi quả cầu :vtP+vt Fđt= vt Fth
Ta có:[tex]Fth=\frac{P}{cos15}[/tex] => [tex]F_{dt}=\frac{P.cos75}{cos15}=\frac{mg.cos75}{cos15}=k.\frac{\left | \frac{(q_{1}+q_{2})^{2}}{4} \right |}{r^{2}}[/tex] =>[tex]q_{1}+q_{2}[/tex]
=>q1,q2 (nhớ chú ý điều kiện q1,q2)
 
Top Bottom