Sinh 8 Đề thi năng khiếu môn Sinh huyện Quỳnh Lưu năm 2018-2019

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
937
2,421
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
937
2,421
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Mình không có bản đáp án nên chỉ giải một số câu đặc biệt . Mọi người có thể tham khảo :>
Câu 2
Dựa vài bảng tóm tắt kết quả phản ứng giữa các nhóm máu , ta có thể xác định.
Bố có kháng nguyên A => Người bố thuộc nhóm máu A
Mẹ có kháng thể [tex]\alpha[/tex] => Mẹ thuộc nhóm máu B
Vì nhóm máu A chỉ truyền được cho người nhóm máu A và AB => Hai người con thuộc nhóm máu A và AB
Mặt khác người mẹ nhóm máu B chỉ truyền được cho người có nhóm máu B và AB , mà người mẹ chỉ truyền được cho người con gái => Người con gái thuộc nhóm máu AB và người con trai thuộc nhóm máu A .
b. Người mẹ không truyền được máu cho người con trai vì :
- Người có nhóm máu A trong hồng cầu có kháng nguyên A , huyết tương không có kháng thể [tex]\alpha[/tex]
- Người có nhóm máu B trong hồng cầu có kháng nguyên B , huyết tương không có kháng thể [tex]\beta[/tex]
Mà kháng thể [tex]\alpha[/tex] và [tex]\beta[/tex] trong huyết tương gây kết dính kháng nguyên tương ứng là A và B => Gây nên hiện tượng đông máu.
Câu 4
1.png
Câu 6 :
a. Lượng khí hít vào trong 1 nhịp là : 432000 : 720 = 600 ml/nhịp
Lượng khí vô ích là : 600 : 4 = 150 ml/nhịp
Lượng khí vô ích của người đó trong 1 giờ là : 150.12.60 = 108000 ml/giờ
Lượng khí hữu ích tới phế nang của người đó trong 1 giờ là : 432000 - 108000 = 324000 ml/giờ
b. Nhịp hô hấp của người đó là : 432000 : 60 : 600 = 12 nhịp/phút
 
Top Bottom