Đề thi HSG môn TV lớp 5

T

tendangnhapbn

Last edited by a moderator:
H

harrypham

-Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

-Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
-Môi hở răng lạnh
.......
 
M

miumiu147

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lònh thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

Đi khắp thế gian, ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, ko ai khổ bằng cha
 
K

kimphuong43kd

đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ
gánh nặng cuốc đời ko ai khổ bằng cha

môi hở răng lạnh :)):)):)):)):)):))
 
T

tam123123vnvn

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lònh thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày

ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

Đi khắp thế gian, ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, ko ai khổ bằng cha
 
Top Bottom