đề thi hsg casio sinh học năm 09-10 thành phố Đà Nẵng?

S

songalang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một loài thực vật sống ở cạn có sức căng trương nước ở rễ là 3,8 atm được trồng trong đất. Giả sử nhiệt độ trung bình của môi trường là 270C và nồng độ trung bình của dịch tế bào rễ là 0,25 mol/lít. Tính sức hút nước của rễ cây? Nếu nhiệt độ môi trường hạ thấp xuống còn 150C, nồng độ tối đa của dịch tế bào rễ là 0,14 mol/lít thì cây có sống được ở môi trường này hay không? Giải thích?
 
H

hardyboywwe

Bài này ta có thể dựa vào công thức sau: P = RTCi

Trong đó:

P là áp suất thẩm thấu.
R là hằng số khí.
T: nhiệt độ tuyệt đối K.
C: Nồng độ dung dịch tính theo M.
i: Ở đây ta có thể cho i = 1.

Từ giả thiết ta dễ dàng tính được P.
Mà đề bài đã cho số liệu của sức căng trương nước T,ta có thể tính sức hút nước S = P - T
 
Top Bottom